Rapport om miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelse

Miljø- og Fødevareministeriet har af Teknologisk Institut fået udarbejdet en undersøgelse af miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelse.

Publiceret 20. maj 2020

Rapporten er udarbejdet med det formål at få opdateret den faglige viden om miljøpåvirkningen, i form af potentiel nedsivning af næringsstoffer, fra eksisterende stalde indrettet efter forskrifterne i de to byggeblade; ’Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr mv. på dybstrøelse’ og ’Etablering af stalde uden fast bund og med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion’.

Som led i rapporten er der gennemført interviews med erhvervets organisationer. Der er herudover taget jordprøver af jordlagets øverste 90 cm i stalden under dybstrøelsesmåtterne på 13 forskellige bedrifter med varierende driftsformer, som er analyseret for ammonium og nitrat. 

Rapporten kan læses [her]