Presseinvitation: Teknisk gennemgang af knaster i landbrugsforhandlingerne

I kølvandet på landbrugsudspillet fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har der været en række faglige misforståelser ift. regeringens landbrugsudspil.

Publiceret 10. september 2021

I kølvandet på landbrugsudspillet fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har der været en række faglige misforståelser ift. regeringens landbrugsudspil. Fødevareministeriet inviterer derfor til en teknisk gennemgang af bl.a. lavbundspotentialerne i Danmark, håndtering af kvælstofområdet og effekterne i klimafremskrivningen.

Her vil repræsentanter fra Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Energistyrelsen gennemgå de væsentligste misforståelser ift. udtagning af lavbundsjord, kvælstofindsatsen samt koblingen til klimafremskrivningen.

Følgende vil være til stede ved gennemgangen: 

-    Afdelingschef Tejs Binderup, FVM 
-    Afdelingschef Christian Vind, MIM 
-    Kontorchef Morten Ejrnæs, FVM 
-    Kontorchef Sofus Rex, FVM 
-    Repræsentant fra Energistyrelsen 

Praktik: 
Adresse: Slotsholmsgade 12, 1216 København 
Dato og tidspunkt: fredag den 10/09, kl. 14.00. 

Tilmelding skal ske til presse@fvm.dk  

Yderligere oplysninger:
Fødevareministeriets pressetelefon: +45 20 18 40 52