Nyt superværktøj til landmændenes naturindsats

Danmark har fået et nyt superværktøj til natur og landmænd. Det sker efter fødevareminister Mette Gjerskov netop har forhandlet det nye værktøj hjem i EU. Efter 2014 vil man kunne bruge en del af de såkaldte landdistriktsmidler, hvor der i dag er afsat 7,6 mia. kr., til at give kontant afregning én gang for alle til landmænd for naturforbedrende tiltag.

Publiceret 8. juni 2012

Pengene har ikke tidligere kunne bruges til engangserstatning, hvilket har været efterlyst af både landmænd og grønne organisationer som et afgørende værktøj for Danmarks naturindsats.

- Det her er et nyt superværktøj for fremtidens natur. Vi får nu mulighed for at give erstatning for naturforbedrende tiltag én gang for alle. Det her har været en mærkesag for mig, og vi har kæmpet benhårdt under formandskabet for, at det skulle lykkes. Det er en stor sejr for det danske formandskab, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

De landmænd, der engagerer sig i naturtiltag vil kunne få en kontant afregning én gang for alle i stedet for kortvarige støtteordninger, som mange landmænd i dag ikke finder attraktive nok.

- Det nye værktøj betyder, at vi får mulighed for at lave bedre og mere langsigtede naturtiltag sammen med landbruget. Vi kan give landmændene en meget større motivation for at være med til at løse klima- og miljøudfordringer. Det tror jeg rigtig mange landmænd gerne vil. Og det har naturen brug for, siger Mette Gjerskov.

Engangserstatningen betyder, at det bliver muligt at gennemføre målrettede og frem for alt varige løsninger der, hvor natur og miljø prioriteres allerhøjest.

- Det kommer til at betyde rigtig meget for naturen i Danmark. For eksempel, når vi skal lave vådområder langs vores vandløb. Eller når vi skal skabe flere arealer som ikke er dyrket intensivt, men i stedet med græssende køer og mere mangfoldig natur, siger Mette Gjerskov.

Det nuværende landdistriktsprogram (2007-13) er på i alt ca. 7,6 mia. kr. Samlet set understøtter ca. 80 pct. af programmet i dag miljø, natur og klima. Engangserstatning vil indgå som en del af EUs nye landbrugspolitik som træder i kraft efter 2014, hvor efter en del af landdistriktsmidlerne vil kunne anvendes på denne måde.

For yderligere oplysninger
Camilla Bjerre Søndergaard, fødevareministeriet tlf: 22 20 17 33

For kontakt til fødevareministeren
Allan Jørgensen, pressesekretær tlf: 20 91 59 01