Nye initiativer skal sikre plads til forskellighed

Regeringen lancerer ambitiøst udspil med ti initiativer, der skal styrke rettigheder og muligheder for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede (LGBTI-personer).

Publiceret 22. august 2020

I forlængelse af en omfattende gennemgang af lovgivningen foretaget på tværs af en række ministerier præsenterer regeringen i alt 10 initiativer, som skal styrke rettigheder og muligheder for LGBTI-personer i Danmark. 

- Vi vil et samfund, hvor det er tydeligt i lovgivningen og for alle, at der er plads
til forskellighed. Det er første gang, der kommer et så stort og samlet udspil på området. Med initiativerne vil vi gøre en forskel for mange homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede. Samtidig understreger vi, at Danmark er et samfund, hvor alle mennesker er ligeværdige og mødes med respekt, siger Mogens Jensen.  

Næsten hver tredje danske LGBTI-person har det seneste år oplevet at blive diskrimineret eller chikaneret. Og op mod 2.700 personer år udsættes hvert år for vold, fordi de er homoseksuelle eller transkønnede. 

Som en del af udspillet styrker regeringen derfor lovgivningen, så det er helt klart, at det er forbudt at forskelsbehandle homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede - uanset om det er på arbejdspladsen eller i samfundet i øvrigt. Samtidig bliver der lige adgang for alle i gruppen til at klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis man oplever at blive forskelsbehandlet. 

Endelig skal det i straffeloven være helt tydeligt, at trans- og interkønnede er beskyttet mod hadforbrydelser og hadfulde ytringer. 

På det familieretlige områder smidiggør regeringen blandt andet processen, når to kvinder ønsker at stifte familie, så medmoderskabet automatisk registreres. Det betyder, at der ikke længere skal være et krav om deltagelse af en sundhedsperson som betingelse for at fastslå medmoderskab. 

Åbner for ændring af juridisk køn for børn og unge under 18 år
En tur på biblioteket eller til tandlægen er en dagligdagsting for de flest børn og unge. Men for transkønnede børn og unge kan det være forbundet med unødig nervøsitet, angst eller mistrivsel, fordi deres kønsidentitet og fysiske fremtoning ikke stemmer overens med det køn, som fremgår af deres personnummer. 

Derfor foreslår regeringen i udspillet, at børn og unge under 18 år får mulighed for ændring af juridisk køn efter samme ordning som voksne. 

- Regeringen ønsker at gøre livet lidt lettere for transkønnede børn og unge ved at give dem mulighed for at ændre personnummer, så det passer på det køn, de udtrykker og lever som. Med forslaget stiller vi os på børnenes side, og hjælper en gruppe børn og unge, som i forvejen kan have det svært. En ændring af personnummeret kan let kan omgøres, det har ingen betydning for os andre, men kan have stor betydning for det enkelte barn eller unge, siger ligestillingsminister Mogens Jensen. 

Transkønnede børn og unge kan i dag skifte fornavn og få behandling i sygehusvæsnet, hvis de ønsker det. Det er derfor vurderingen ift. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at de også skal kunne skifte personnummer.
Da der ikke er en nedre aldersgrænse for behandling, sættes der ikke heller ikke en for ændring af juridisk køn. De to ting går hånd i hånd. Med udspillet gøres det også lettere at ændre fornavn, så det stemmer overens med ens kønsidentitet og mulighederne for at få et x i passet udvides.  

De ti initiativer:  
1. Styrket beskyttelse mod forskelsbehandling og chikane på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet. Klager skal kunne behandles af Ligebehandlingsnævnet med mulighed for godtgørelse.  

2. Eksplicit forbud mod forskelsbehandling og chikane af trans- og interkønnede uden for arbejdsmarkedet.

3. Eksplicit forbud mod forskelsbehandling og chikane af trans- og interkønnede inden for arbejdsmarkedet.

4. Eksplicit beskyttelse af trans- og interkønnede i forhold til hadforbrydelser og hadfulde ytringer.

5. Det skal være lettere at ændre fornavn, så det stemmer overens med ens kønsidentitet.

6. Transkønnede bliver forældre i overensstemmelse med deres juridiske køn.

7. Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, så der ikke længere er krav om deltagelse af en sundhedsperson. 

8. Transkønnede børn og unge skal have mulighed for ændring af juridisk køn (personnummer mv.).

9. Refleksionsperioden ved ændring af juridisk køn for personer over 18 år afskaffes.
 
10. Det skal være muligt at få X i passet for interkønnede og personer, der ikke fast identificerer sig som værende mand eller kvinde samt for personer under 18 år.

Læs hele udspillet her

Læs hele lovgennemgangen her


Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Peter Kondrup Maul, tlf: 5171 6320, e-mail: petkm@mfvm.dk