Nu kan forbudte udenlandske hunde undgå aflivning

Hundeloven er nu ændret, så ulovlige udenlandske hunde ikke automatisk aflives, hvis deres ejer har taget dem med til Danmark i god tro.

Publiceret 9. november 2017

Udlændinge, som i god tro tager en ulovlig hund med til Danmark, risikerer ikke længere, at deres ulovlige hund automatisk bliver aflivet.

Det er konsekvensen af en ændring af hundeloven, som Folketinget netop enstemmigt har vedtaget. Forslaget om ændring af hundeloven blev fremsat af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i Folketingets åbningsuge.

Baggrunden for lovændringen er sagen om den italienske hund A-Iceberg. Hundens ejer tog uforvarende sin hund med fra Italien til Danmark i god tro og uden at vide, at hans hund tilhører en race, som er forbudt i Danmark.

”Vi ønsker ikke at kræve udenlandske hunde aflivet, når eksempelvis turister uden kendskab til vores lovgivning besøger Danmark og kommer til at tage deres ulovlige hund med hertil. Vores vigtigste formål med hundeloven er at skabe tryghed for borgerne og deres kæledyr, og det gør vi fortsat efter lovændringen,” siger Esben Lunde Larsen.

I stedet for automatisk at kræve aflivning kan politiet nu afgøre, at en ulovlig, udenlandsk hund skal sendes ud af Danmark, og politiet kan beslutte, at hunden skal anbringes i pension, indtil sagen er afgjort.

Hvis hunden ikke anbringes på internat eller hundepension, kan politiet påbyde, at den skal føres i snor og/eller have mundkurv på indtil hjemrejsen. A-Iceberg har været anbragt i hundepension, siden politiet konfiskerede hunden i sommer.

”Nu glæder jeg mig over, at sagen kan afsluttes, og så håber jeg for både hund og ejer, at de snart kan genforenes hjemme i Italien,” siger Esben Lunde Larsen.

Når loven stadfæstes og træder i kraft i næste uge, kan Rigspolitiet genoptage behandling af sagen om A-Iceberg og træffe afgørelse efter de nye regler.

Hundeloven forbyder besiddelse og avl af 13 hunderacer og krydsninger med disse

hunderacer. Det er stadig forbudt både at besidde disse hunde og at indføre dem. Det er kun, hvis man med rimelighed kan antage, at en udlænding har taget sin hund med i god tro, at den kan undgå aflivning.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk