Miljøministeren: Cigaretskod skal ikke ende i den danske natur

Mange af os skal i år holde sommerferie under velkendte himmelstrøg og i vores unikke danske natur. Derfor opfordrer miljøminister Lea Wermelin nu til at huske på, at cigaretskod er affald, der ikke bør ende i naturen. Cigaretskod indeholder både mikroplast, giftstoffer og tungmetaller, der kan gøre skade på vores miljø. 1. juli 2020 afslører ministeren en ”skod-installation” på Amager Strandpark, der skal synliggøre problemet.

Publiceret 1. juli 2020

En, to, tre, mange. Når man først får øje på de små cigaretskod, så er de over det hele på gader, stræder og i naturen. Cigaretskod er den type af affald, man finder mest af i Danmark.  Det estimeres, at flere millioner af skod hvert år bliver smidt i naturen og i byerne. 

-  Cigaretskod er plastik, og det er dem, vi finder allermest i vores natur - allevegne. Når de smides i naturen bliver de til mikroplast, som ikke bare forsvinder. Cigaretskod indeholder også giftstoffer og tungmetaller, der kan gøre skade på vores miljø. Skod hører derfor ikke til i naturen. Det er affald, som skal i skraldespanden, og derfor skyder vi nu sommerkampagnen i gang om et skodfrit Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Lad naturen være natur – og ikke skraldespand
Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat, der i naturen langsomt bliver nedbrudt til mikroplast. Skoddene forsvinder altså ikke, men ender i stedet som små stykker plastik. 
For at gøre opmærksom på problemet med cigaretskod, og de materialer skod er fremstillet af, igangsætter miljøministeren sommerkampagnen ”#skodfritdanmark”. 

Kampagnen skydes i gang den 1. juli 2020 på Amager Strandpark, hvor en installation med 30 store skod henover sommeren skal minde os om, at cigaretskod ikke hører til i naturen. Opfordringen går ud til de mange danskere, der i år skal nyde den unikke danske natur lidt ekstra, når sommerferien skal holdes på de danske strande og i de grønne skove.  

Forureneren skal betale
Fremadrettet skal tobaksproducenterne tage mere ansvar for deres produkter – også når de er blevet til affald. På tværs af hele EU indføres et oprydningsansvar for tobaksprodukter. Oprydningsansvaret betyder, at tobaksproducenterne fremadrettet skal betale for oprydning af cigaretskod i naturen, skal mærke deres produkter med indhold af plastik og betale for information til forbrugerne om de negative konsekvenser ved at smide cigaretskod i naturen

- Naturen har brug for vores hjælp til at være natur – og ikke skraldespand. Vi har alle et ansvar for at lade være med at smide affald i naturen. Men tobaksindustrien skal også på banen og tage ansvar for, at cigaretskoddene i stor stil ender som skrald i naturen. Tobaksindustrien skal betale for, at der bliver ryddet op – det er kun rimeligt, at det er forureneren, der betaler, siger miljøminister, Lea Wermelin. 


Fakta om kampagnen ”Et skodfrit Danmark”

  • Kampagnen igangsættes d. 1. juli 2020 på Amager Strandpark.
  • På Amager Strandpark er der opsat 30 store cigaretskod i træ, der skal anskueliggøre, hvor stort problemet er med henkastede cigaretskod i den danske natur.
  • Installationen med de store skod skal stå på Amager Strandpark hele juli måned. Efterfølgende kan andre strande eller naturarealer få den på besøg.  
  • I løbet af sommeren vil Miljø- og Fødevareministeriet dele facts om skod i naturen og gode råd til at undgå det på de sociale medier.
  • Kampagnen kører under navnet #skodfritdanmark 


Fakta om cigaretskod

  • Cigaretskod er antalsmæssigt den største fraktion af henkastet affald i Danmark. 
  • Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat. Efter 5-10 år nedbrydes skodderne til mikroplast, dvs. de forsvinder ikke. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.
  • Foreløbige analyser indikerer, at cigaretskod henkastet i naturen nemt kan ende i alle former for marine miljøer og udgøre en miljørisiko for vandkvaliteten, ligesom cigaretskod kan afgive stoffer, som kan påvirke marine organismer.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet, Nina Maria Klok, tlf. +45 24 96 81 57, e-mail. nimkl@mfvm.dk