Miljø- og fødevareministeren beslutter nye jagttider for kronvildt

Fra efteråret 2017 skal jægere have mulighed for at jage kronkalve længere tid, mens jagttiden for ældre hjorte forkortes.

Publiceret 20. december 2016

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop besluttet, hvordan jagtreglerne for kronvildt skal se ud i de kommende tre år.

Fra 2017 kan danske jægere tage geværet over skulderen og drage på jagt efter kronkalve allerede fra den første september. Samtidig forkortes jagtperioden for ældre hjorte fra fem til tre måneder.

- Der er en lang og stolt jægertradition i Danmark, og jagt er en mulighed for at få helt enestående naturoplevelser. Vi skal have jagtregler, der tager hensyn til både dyr, natur, jægere, skovejere og landmænd. Det har jeg nu fundet en ny model for, som skal gælde i de næste tre år. Herefter vil vi evaluere reglerne og se, om der er behov for ændringer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den nye model for jagttider fastsætter den overordnede periode for, hvornår jægere kan gå på jagt efter ældre hjorte, spidshjorte, hinder og kalve. De regionale hjortevildtgrupper har mulighed for at fastsætte lokale jagttider, som er kortere.

Modellen indebærer også, at det nu bliver obligatorisk at indtaste oplysninger om køn på afskudte dyr og et forbud imod fodring med valset korn og kraftfoder.

- Det har været vigtigt, at der med den nye model fremmes, at flere hjorte bliver ældre. Derfor er der ikke mulighed for jagt på ældre hjorte i størstedelen af brunstperioden. Nu ser jeg frem til at de nye tider bliver indført, og ikke mindst til at følge, hvordan det fungerer for både dyr, natur, jægere, skovejere og landmænd, siger Venstres jagtordfører Thomas Danielsen

De nye jagttider fastsættes i en bekendtgørelse, som vil blive sendt i høring primo 2017 og skal evalueres efter tre år.

Fakta:

De nye jagttider er:

  • Hjorte ældre end spidshjort: 16. oktober til 31. december. De regionale hjortevildtgrupper kan fastesætte lokale jagttider, der er kortere end ovenstående og kan fastsætte 14 dages ekstra jagttid i perioden 1. september til 15. oktober.
  • Kronkalv: 1. september til 28. februar
  • Hind: 1. oktober til 31. januar
  • Spidshjort: 1. september til 31. januar

Se oversigt over gældende lovgivning og ny model

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Malene Kristensen, tlf. 22 13 08 34, e-mail: malek@mfvm.dk