Kemikaliekonference i Bruxelles

Miljø- og Fødevareministeriet og EU-Kommissionen er værter for en high level kemikaliekonference i Bruxelles d. 27. og 28. juni 2019. Konferencens tema er ”EU chemicals policy 2030: building on the past, moving to the future” – og den henvender sig til NGO’er, politikere, eksperter, virksomheder og andre interesserede.

Publiceret 6. maj 2019

På konferencen skal deltagerne diskutere de erfaringer, der er opnået de seneste årtier. Der bliver taget udgangspunkt i EU´s kemikaliepolitik, og diskussionerne vil inddrage de nylige evalueringer af EU's kemikalielovgivning, herunder REACH Review, Fitness Check af anden EU-kemikalielovgivningen og grænsefladen mellem kemikalier, produkter og affald. Målet er at samle input og inspiration til EU's kemikaliepolitik: Hvor skal den bevæge sig hen efter 2020 – herunder: Hvad skal de fremtidige visioner, mål og handlinger være?

Tilmelding til konference: www.euchemicalspolicy2030.teamwork.fr.

Der er et begrænset antal pladser, som bliver tildelt efter først til mølle princippet – dog med en afbalanceret repræsentation af interessenter.

For spørgsmål om tilmelding og andre praktiske oplysninger, kontakt venligst: euchemicalspolicy2030@teamwork.fr

Øvrige spørgsmål vedr. konferencen kontakt Bettina Ørsnes Larsen, Miljø- og Fødevareministeriet: beand@mfvm.dk