Handlingsplan til bekæmpelse af husdyr MRSA

Regeringen har indgået aftale med Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om ambitiøs handlingsplan der skal bekæmpe husdyr MRSA.

Publiceret 17. april 2015

Den 4-årige handlingsplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra den ekspertgruppe, der blev nedsat i efteråret.

Smittespredningen fra dyr til mennesker er et meget alvorligt problem. Derfor er jeg også rigtig glad for, at partierne efter et konstruktivt forhandlingsforløb er enige om at iværksætte en ambitiøs handlingsplan, der skal reducere husdyr- MRSA frem mod 2018, siger Dan Jørgensen.

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra den ekspertgruppe, der blev nedsat i efteråret.

Læs handlingsplan her

Der iværksættes initiativer på følgende områder

  • Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018.
  • Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde
  • Reduktion af smitte i de enkelte besætninger
  • Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA
  • Styrket forskning i smitteveje for husdyr-MRSA.
  • International indsats -herunder pres for at fremme EU antibiotikastrategi

Fødevareminister Dan Jørgensen glæder sig særligt over, at der er enighed om at reducere antibiotikaforbruget i svinestaldene med 15 pct. frem mod 2018:

Antibiotikaresistens er et stort sundhedsmæssigt problem. Derfor er jeg særligt tilfreds med, at der er bred enighed om en markant reduktion af forbruget, så vi i årene fra 2009 til 2018 samlet når op på en reduktion på 30 procent, siger Dan Jørgensen