Fødevareminister Rasmus Prehn starter dialog om udfasning af buræg

Dyrevelfærden skal være langt bedre for danske høns. Fødevareministeren vil derfor arbejde for en udfasning af buræg i Danmark, og dette arbejde skal ske i tæt dialog med ægproducenterne og branchen i øvrigt.

Publiceret 26. november 2020

Buræg er blevet et langt sjældnere syn på hylderne i danske supermarkeder. 

Danske forbrugere har vist vejen og stemt med fødderne. De vælger dyrevelfærd og fravælger i stor stil buræggene. Omkring 10 procent af de æg, der blev solgt i Danmark sidste år, kom fra burhøns. I 2010 var det 61 procent, og i dag bruges danske buræg stort set kun i forbindelse med industri og medicinalproduktion. 

Fødevareministeren vil nu arbejde for en fuldstændig udfasning af buræg, målet er at æg skal produceres med dyrevelfærd i fokus.

- Dyrevelfærden skal løftes, så hønerne kan støvbade og få basket mere med vingerne, men det skal ske i et tempo, hvor landmændene kan følge med og omstille sig, hvis det er det, de ønsker. Forbrugerne er i den grad gået forrest på den her dagsorden, og den bakker jeg op om som minister. Men det skal ske i dialog med erhvervet, siger Rasmus Prehn. 

Støtter initiativ om forbud
Enhedslisten har d. 7 oktober fremsat et beslutningsforslag om at forbyde buræg i Danmark senest med udgangen af 2022, som 1.  behandles i Folketinget d. 26. november. 

Regeringen stemmer ikke for, da udfasningsperioden vurderes for kort.

- Regeringen har en stærk ambition om at løfte dyrevelfærden i de danske stalde generelt, og jeg bakker op om, at produktionen af buræg skal forbydes. Men det er vigtigt, at vi får erhvervet med og giver det tid og hjælp til at omstille sig. Derfor prioriterer jeg dialog og fælles løsninger, og det er med det fokus, at jeg nu går videre med arbejdet mod en udfasning, siger Rasmus Prehn.  

Der skal blandt andet afklares en række økonomiske og juridiske forhold førend, at overgangsperiodens længde kan endeligt fastlægges.

Fakta:

  • Der er ifølge CHR-registeret ti danske producenter af buræg i Danmark.
  • Buræg kommer fra høns, der opholder sig i bure. Der må højst være ti høns i et bur svarende til 750 kvadratcentimeter per høne. Burhøns kommer ikke udendørs.
  • Buræg leveres især til kantiner, restauranter, cateringbranchen og fødevareindustrien. Der er stort set ingen supermarkeder, der sælger buræg.
  • Frem mod 2012 investerede de danske producenter af buræg i nye bure, der levede op til skrappere EU-regler. 
  • Ca. 10 % af de æg, der blev solgt på hjemmemarkedet i 2019 var buræg. Til sammenligning udgjorde buræg i 2010 61 pct. af de æg, der blev solgt i Danmark, (jf. Landbrug og Fødevarer, årsstatistik 2020). Faldet skyldes især de store detailhandelskæders beslutning om ikke at sælge buræg. 


Yderligere oplysninger:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Pressetelefon: 2091 5901
E-mail: presse@mfvm.dk