Dansk insektfarm kan blive fremtidens landbrug

Der er melorme på menuen, når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag besøger Heimdal Entofarm ApS for at se potentialet i insekter som føde til både mennesker og dyr.

Publiceret 29. august 2016

Græshopper i salaten eller melorme i dyrefoderet som fremtidens landbrug? I takt med, at efterspørgslen efter alternative proteinkilder vokser, øges interessen for industriel insektproduktion i Europa.

I Danmark er Heimdal Entofarm ApS netop i år blevet etableret med det formål at producere insekter til brug i foder og fødevarer.

- I andre dele af verden bruges insekter både som foder til dyr og fødevarer til mennesker. Det er der ikke tradition for i Europa, men der er mangel på protein i foder, og insekter kan blive en af de løsninger, vi skal kigge på. Insekter formerer sig hurtigt og stiller beskedne krav til foder, og der er et stort uudnyttet erhvervspotentiale i at producere insekter. Derfor følger jeg udviklingen med stor interesse, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Produktionen af insekter er ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation FAO kendetegnet ved en kort produktionstid samt et minimalt aftryk på miljøet. Sammenlignet med kvæg- og svineavl er udledningen af CO2, ammoniak og metan meget begrænset.

Insektfarme udbredt i tredjelande

I Thailand er insektfarme meget udbredte, mens produktion af insekter først nu er ved at vinde frem i Europa. Der opdrættes i dag insekter til fødevarer i blandt andet Nederlandene.

- Fra dansk side er vi meget interesserede i de muligheder og gevinster, der ligger i at producere insekter til foder og fødevarer. Insektfarme kunne sagtens være et interessant bidrag til fremtidens danske landbrug, siger Esben Lunde Larsen.

Pressen er velkommen under besøget, hvor der også vil være mulighed for at sætte tænderne i en stegt melorm.

Tid og sted:

Kl. 11.30-13-30 hos Heimdal Entofarm , Hejmdalvej 10, 6880 Tarm

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk