Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om meddelelse af dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald

Publiceret 22. november 2019

Miljø- og Fødevareministeriet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om, at meddelelse af dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjorder frem til den 30. november 2019, ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs afgørelsen og den tilhørende klagevejledning her.