RSS

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn er lettet over, at det lykkedes at få en midlertidig aftale for 1. kvartal om EU’s andel af...

I forbindelse med ministeroverdragelse i Miljø- og Fødevareministeriet er pressen inviteret. Grundet corona-restriktioner kræver det tilmelding.

10 mobile grejbanker med fiskeudstyr, redningsveste og waders har siden sommerferien gjort fiskeriet tilgængeligt for danskere, der normalt ikke tager...

Fiskeristyrelsen har færdigbehandlet alle ansøgninger og er klar til at udbetale kompensation til østersøfiskerne, der er ramt af nedgang i kvoterne ...

Vandmiljøet er i krise, og havet skal ikke være en skraldespand. Miljøminister Lea Wermelin fremsætter nu to nye lovforslag, der skal beskytte...

Nyheds side navigering - se flere nyheder

Pressekontakt


Pressekontakt til fødevareministeren:

Pressevagten: Tlf. +45 2018 4052
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef (fung.) Katja Brandt Andersen
Tlf. 24 89 63 37
Mail: kabra@fvm.dk

Presserådgiver Kasper B. Andreasen 
Tlf. 93 54 40 41 
Mail: kasba@fvm.dk

Presserådgiver Mie Kirstine Rasmussen
Tlf.  21 34 11 78
Mail: mikir@fvm.dk

Presserådgiver Nicolaj Thomas Truelsen
Tlf. 21 33 93 59
Mail: nictt@fvm.dk

 

Pressekontakt til miljøministeren:

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef Jakob Sejr Teichert
Tlf. 61 39 17 26
Mail: jakst@mfvm.dk

Presserådgiver Nina Maria Klok
Tlf. 24 96 81 57
Mail: nimkl@mfvm.dk

Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou
Tlf. 24 77 12 26
Mail: liryi@mfvm.dk

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen
Tlf. 24 77 11 30
Mail: miblb@mfvm.dk