Konkurrenceudsættelsen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening bliver udsat

Konkurrenceudsættelsen af Miljø- og Fødevareministeriets bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening udsættes.

Publiceret 21. september 2018

For konkurrenceudsættelsen af områderne natur, skov samt luft og emissioner (runde 1b), vil opsigelsesvarslet af aftalen med de nuværende leverandører blive forlænget med ét år til 31. december 2021. Udsættelsen sker for at sikre et grundigt forarbejde til konkurrencematerialet.

Udarbejdelsen af den overordnede plan for den resterende konkurrenceudsættelse (runde 2, 3 og 4) forlænges tilsvarende for at give tid til en grundig afdækning af mulige gevinster og risici, så de værdifulde forskningsmiljøer i Danmark ikke bringes i fare ved en konkurrenceudsættelse.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Hans Peter Olsen, tlf. 40 61 33 93, hapol@mfvm.dk.