Baggrund/formål:

Biocidpanelet er et forpligtende samarbejde mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og
interessenter på biocidområdet med det formål at skabe størst mulig sikkerhed for mennesker og miljø.

Biocidpanelet har pt. følgende faste medlemmer:

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling

Periode for udnævnelse

Vederlag

Anna Sass Andersen, Konsulent i Kosmetik- og hygiejnebranchen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Walter Brüsch, Geologisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Annette Harbo Dahl, Konsulent i Danmarks Farve- og Limindustri

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Christian Ege, Seniorkonsulent i Rådet for Grøn omstilling

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Lise Frank Axelsen, Miljømærkning Danmark

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Lea Frimann Hansen, Kontorchef i Kemikalier, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Departement (formand for Biocidpanelet)

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Pia Haugaard Jensen, AC-Fuldmægtig i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Departement (sekretær for Biocidpanelet)

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Christian Stab Jensen, Akademisk medarbejder i Statens Serum Institut

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Claus Jørgensen, Projektchef i Forbrugerrådet Tænk

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Maja Kirkegaard, Seniorrådgiver i Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Hans Martin Kühl, Teamleder i Kemikalier, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Departement

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Bettina Ørsnes Larsen, Afdelingschef for Fødevaresikkerhed i COOP

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Jesper Lund-Larsen, Miljø- og arbejdsmiljøpolitikkonsulent i 3F  

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Marianne Lyngsaae, Kemi & Life Science

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Stephanie Højgaard Mahrt, Seniorkonsulent i Landbrug og Fødevarer

Nej

 Nej

Ubegrænset

-

Claus Bøgelund Kegel Nielsen, Vicedirektør i De Samvirkende Købmænd

Nej

 Nej

Ubegrænset

-

Nikolai Stubkjær Nilsen, Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri, VKH,
DI repræsentant

Nej

 Nej

Ubegrænset

-

Claus Schultz, Formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer

Nej

 Nej

Ubegrænset

-

Henrik Svenstrup, Funktionsleder for Pesticider og Biocider i Miljøstyrelsen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Asser Tønnesen-Højbjerg, Konsulent i Brancheforeningen Danske byggecentre

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Thomas Venås, Dansk Træbeskyttelse

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Nanna Rosted Vind, Arbejdstilsynet

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Charlotta Wallensten, Kontorchef for Pesticider og Biocider i Miljøstyrelsen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Jacob Lamm Zeuthen, Miljøchef i Dansk Erhverv

Nej

Nej

Ubegrænset

-