Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri blev dannet den 28. juni 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

På denne side findes årsrapporter for de to tidligere ministerier samt de resultatkontrakter, der er indgået af henholdsvis Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

Kontakt

Departementet
Økonomienheden
Mail: mfvm@mfvm.dk