Kort om ministeriets historie

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er et ungt ministerium, der blev etableret ved tiltrædelsen af regeringen Lars Løkke Rasmussen II den 28. juni 2015.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er dannet ved en sammenlægning af Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

Miljøministeriet blev oprindelig etableret i 1971 som Ministeriet for Forureningsbekæmpelse og skiftede to år senere navn til Miljøministeriet.

Fødevareministeriet har rødder tilbage til Landbrugsministeriet, der blev oprettet i 1896. Landbrugsministeriet blev senere lagt sammen med Fiskeriministeriet og i 1997 blev Fødevareministeriet skabt gennem yderligere omstruktureringer.