Mål- og resultatplanerne er et led i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris koncernstyring, der skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement indgår årlige mål- og resultatplaner med institutionerne på ministerområdet.

Herunder findes Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris mål- og resultatplaner.

I perioden fra 2011 til 2015 findes desuden mål- og resultatkontrakter for det tidligere Miljøministerium og det tidligere Fødevareministerium og deres respektive styrelser.

Mål- og resultatplaner 2021

I tillæg til årets mål- og resultatplaner, vil Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri følge op på at arbejdet med ministerens 10-punktsplan når i mål. 

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2015

Fødevarestyrelsen 2015
NaturErhvervstyrelsen 2015

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2015

Miljøstyrelsen 2015

Naturstyrelsen 2015

Kystdirektoratet 2015

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt for Natur- og Miljøklagenævnet 2015

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2014

Fødevarestyrelsen 2014
NaturErhvervstyrelsen 2014

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2014

Miljøstyrelsen 2014

Naturstyrelsen 2014

Kystdirektoratet 2014

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2013

Fødevarestyrelsen 2013
NaturErhvervstyrelsen 2013

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2013

Miljøstyrelsen 2013

Naturstyrelsen 2013

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2012

Fødevarestyrelsen 2012
NaturErhvervstyrelsen 2012

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2012

Miljøstyrelsen 2012

Naturstyrelsen 2012

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2011

Miljøstyrelsen 2011

Naturstyrelsen 2011