Mål- og resultatplanerne er et led i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris koncernstyring, der skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement indgår årlige mål- og resultatplaner med institutionerne på ministerområdet.

Herunder findes Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris mål- og resultatplaner.

I perioden fra 2011 til 2015 findes desuden mål- og resultatkontrakter for det tidligere Miljøministerium og det tidligere Fødevareministerium og deres respektive styrelser.

Mål- og resultatplaner 2021

I tillæg til årets mål- og resultatplaner, vil Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri følge op på at arbejdet med ministerens 10-punktsplan når i mål. 

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2015

Fødevarestyrelsen 2015
NaturErhvervstyrelsen 2015

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2014

Fødevarestyrelsen 2014
NaturErhvervstyrelsen 2014

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2013

Fødevarestyrelsen 2013
NaturErhvervstyrelsen 2013

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2012

Fødevarestyrelsen 2012
NaturErhvervstyrelsen 2012