Departementet og alle ministeriets institutioner udarbejder som led i ministeriets mål- og resultatstyring en årsrapport. Årsrapporten indeholder en afrapportering i forhold til mål og resultatkrav i virksomhedens resultatkontrakt samt regnskabsmæssige forklaringer for institutionernes  ansvarsområde.

Årsrapporter 2019

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet
Fødevarestyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Naturstyrelsen
Miljøstyrelsen 
Fiskeristyrelsen
Danmarks miljøportal

Grundet covid-19 har processen for den endelige godkendelse og underskrift af årsrapporterne været forsinket.