På denne side findes årsrapporter for de to tidligere ministerier samt de resultatkontrakter, der er indgået af henholdsvis Miljøministeriet og Fødevareministeriet.