De erhvervsøkonomiske konsekvenser foretages i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning:

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, Erhvervsstyrelsen 2019.

Kontakt

Erhvervsøkonomiske konsekvenser: Signe Anthon, tlf. 91 3347 41, sigan@mfvm.dk