Konsekvensanalyser indgår som et af flere redskaber i den politiske beslutningsproces. Formålet med konsekvensanalyser er at forbedre vidensgrundlaget for politiske tiltag, så der kan foretages kvalificerede prioriteringer af samfundets ressourcer. Der kan fx være tale om tiltag, der påvirker grundvand, luftkvaliteten, eksponeringen for kemikalier eller rekreationsmuligheder.

Konsekvenserne af politiske tiltag bør opgøres og opstilles så klart og gennemsigtigt som muligt, således at det fremgår tydeligt, hvilke forudsætninger der er lagt til grund, og hvordan resultaterne fremkommer. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris konsekvensanalyser udarbejdes efter en række retningslinjer og vejledninger, der sikrer en ensartet fremgangsmåde på tværs af politiske temaer og over tid. I de følgende afsnit gennemgås følgende typer af konsekvensvurderinger:

  • Konsekvenser for klima, miljø og natur
  • Samfundsøkonomiske konsekvenser og nøgletal
  • Erhvervsøkonomiske konsekvenser

Kontakt

Samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser: Signe Anthon, tlf. 91 3347 41, sigan@mfvm.dk
Konsekvenser for miljø og natur: GU-sekretariatet i MFVM på mail GU-sek@mfvm.dk
Konsekvenser for klima: Christina Graaskov Ravn, tlf. 41 72 91 29, klimakonsekvenser@kefm.dk