Statskonsulent Marie Louise Flach de Neergaard, Beijing - om at være med til at fortæller om dansk vandteknologi i Kina

I Kina handler en af samfundets største udfordringer om vand: Den største risikofaktor for den sociale stabilitet er problemet med at sikre rent vand i landområderne og fødevareforsyning til hele den kinesiske befolkning.

Og danske spildevandsløsninger er med til at forløse et kæmpe potentiale i den kinesiske vandforsyning. 

Kina har med fuldt overlæg fulgt kursen ”udvikling nu – genoprettelse senere”, bl.a. for at kunne nå at producere fødevarer til den voksende kinesiske befolkning. Men denne kurs har også trukket store veksler på miljøet og landets naturlige ressourcer. Især i de nordlige regioner, hvor der falder meget lidt regn, er problemerne tydelige.

På spildevandsområdet er spildevandsanlæg og -rensning nu modne for mere bæredygtige forretningsmodeller, og danske virksomheder med erfaring inden for spildevandsteknologi er derfor kommet i spil på markedet. 

Det kan imidlertid være en udfordring for danske virksomheder at operere på det kinesiske marked på egen hånd:

Danmark har nogle af de mest innovative og visionære vandteknologiske løsninger, som er det, de kinesiske aktører efterspørger, men det er svært for de små og mellemstore virksomheder at komme ind på markedet og for de større virksomheder at øge salget.

Det gælder først og fremmest om at få adgang til de kinesiske beslutningstagere. I dette efterår starter der derfor et projekt, der skal profilere danske spildevandsvirksomheder. Formålet er at synliggøre danske spildevandsvirksomheders viden inden for planlægning og eksekvering samt virksomhedernes evne til at finde de mest bæredygtige løsninger.

Traditionelt set har danske virksomheder haft stærke styrkepositioner inden for eksport af vandteknologi. Der er derfor ingen tvivl om, at danske spildevandsløsninger skal være med til at forløse de kæmpe udfordringer, der er i den kinesiske vandforsyning. Men før det enorme marked kan entreres er der behov for viden om krav, kunder og projekter i Kina - og her kan ambassaden i Beijing hjælpe.