Statskonsulent Poul Jacob Erikstrup, Nigeria - om at medvirke i et projekt der kan gøre mælkeproduktionen i Nigeria både større og bedre

Statskonsulent Poul Jacob Erikstrup medvirker ved udarbejdelse og gennemførelse af et projekt om udvikling af mælkeproduktion i Nigeria. Projektet omfatter 1000 småfarmere, som tidligere har været nomader med deres kvæg, og som nu får en chance for at bosætte sig med mælkeproduktion som indtægtsgrundlag. Det er Arla Foods, der har lavet aftalen om projektet med Kaduna State i Nigeria.

Projektet er et resultat af et grundigt forarbejde for at forstå vilkår og muligheder for udvikling af mælkeproduktion i Nigeria.

Det nuværende system med nomadisk kvægdrift fører til mange dødelige sammenstød mellem nomader og etablerede farmere. Der er derfor brug for en ændring af den hidtidigt kulturelt baserede kvægdrift, der mange steder forårsager overgræsning, ødelægger biotoper og landbrugsafgrøder. Disse sammenstød har samtidig ført til en øget normadisering og en øget migrantstrøm til Europa. Projektet er derfor også vigtigt som model for modvirkning af den aktuelle migration.

I designet af projektet indgår bl.a. danske erfaringer med opbygningen af andelsbevægelsen og husmandsbevægelsen. Etablering af en landbrugsuddannelse og et effektivt rådgivningssystem er andre faktorer, der indgår: Mange nigerianske nomader er analfabeter, og det stiller krav om, at de elementer der skal hjælpe med til at forbedre mælkeproduktionen både skal kunne vises og øves.

Projektet omfatter 1000 landbrug, og det er så stort, at forventningen er, at der vil blive etableret landsbysamfund med skoler, læge-, dyrlægeklinikker og handelsmuligheder. Med andre ord et lille selvfungerende samfund opbygget på grundlag af bl.a. danske traditioner og med udgangspunkt i de lokale vilkår og muligheder.

Uddannelsen i projektet er baseret på et DANIDA støttet dansk partnerskab mellem Arla Foods, Care, SEGES og Nigerianske CORET. Selve projektet defineres og etableres som et public-private-partnership mellem Arla Foods og Kaduna State med Arla som den ledende part. Kaduna State vil bl.a. levere jord og infrastruktur som veje, vand og strøm - projektet opnår derfor faciliteter, der ofte er en mangel i landdistrikterne i Nigeria.

Projektet indgår som modelprojekt for et stort nationalt, nigeriansk program, som helt overordnet har det mål at bosætte nomader. Det handler dels om at begrænse konflikterne og dels om at skabe basis for uddannelse og bedre levevilkår for nigerianere.

I dag er der ca. 200 mio. nigerianere. Mere end 50 % lever i landdistrikterne. I 2050 siger prognosen, at der vil være 400 mio. nigerianere. Disse tal fortæller, om det store og stigende behov for bl.a. de fødevarer, der er drivkraften i og outputtet fra projektet.

Avisen Primium Times Nigeria's fortælling om projektet: http://bit.ly/2lGhw0W