Lars Bonde Eriksen, Fiskeriinspektør, Fiskeristyrelsen – om udvikling af fremtidens kontrolmedarbejdere i Danmark og Grønland

Min interesse har altid været inden for emnerne læring og kompetenceudvikling. Det har jeg fået mulighed for at arbejde med gennem de sidste mange år som fiskeriinspektør i Fiskeristyrelsen. De seneste år har jeg bl.a. stået for etablering af en helt ny uddannelse af ’fremtidens fiskerikontrollører’.

Jeg startede i Fiskeriministeriets skibe i 1994, og prøvede efterfølgende kræfter med forskellige stillinger inden for fiskerikontrol, centraladministration, faglig udvikling og ledelse. De mange forskellige opgaver har givet mig en bred forståelse for styrelsen og fiskeriområdet. Det har jeg stor gavn af i mit daglige arbejde i HR-enheden i dag. Som tovholder for kompetenceudvikling af vores fiskerikontroller, har jeg blandt andet bidraget til at få de maritimt ansatte ind i kontroluddannelsen og haft ansvar for uddannelse af de grønlandske fiskerikontrollører.

Vi har i Fiskeristyrelsen gennem mange år haft et tæt samarbejde med de Grønlandske fiskerimyndigheder, som har haft et parallelt hold kørende med den danske fiskerikontrolløruddannelse. Det kan til tider være noget af et puslespil at få til at gå op med samlæsning og undervisning ift. de særlige grønlandske forhold inden for natur og lovgivning. Men det har været meget spændende både at lære om den grønlandske kultur og arbejde tæt med de grønlandske kursister, som jeg har fået opbygget unikke relationer til. 

Siden 1988 har Fiskeristyrelsen haft en formaliseret statsuddannelse i form af en basisuddannelse for nyansatte fiskerikontrollører i fiskeriinspektoraterne. I 2020 besluttede vi at ændre uddannelsen mere gennemgribende og tilpasse den i forhold til de forandringer, Fiskeristyrelsen har været gennem de seneste år. Der er derfor kommet mere fokus på forvaltningskultur og digitalisering. Samtidig har vi ønsket at få uddannelsen statsanerkendt. Vi har bl.a. indgået et samarbejde med erhvervsakademiet ”Midt/Vest” og DTU. Samlet får vi en uddannelse, der fagligt er på et højt niveau og giver vores fiskerikontrollører en bred forståelse for fiskeriområdet. Det har været en lærerig rejse at være med på, og jeg synes, at vi har udviklet en uddannelse, der er mere tidssvarende, og der passer godt til vores tid og de nye kompetencemæssige krav og ønsker.

Akademiuddannelsen blev implementeret første gang i 2019, da de grønlandske myndigheder besluttede sig for at starte et hold op. Det har været rigtig spændende at følge og evaluere holdet, som kun mangler ganske få moduler, før de til december bliver de første kandidater med akademiuddannelsen indenfor ”Fiskerikontrol og myndighedsudøvelse”. I Danmark har vi valgt at følge efter, og det nye hold fiskerikontrollører (hold 17), der startede hos os i marts, har allerede gennemført den første interne del af uddannelsen. De er nu klædt på til de akademimoduler og kurser, de skal starte op på efter sommerferien som næste skridt i uddannelsen.

I forlængelse af de positive erfaringer fra forløbet, åbner vi herudover op for meriteringsforløb for eksisterende medarbejdere. Det giver helt nye muligheder for at blive opkvalificeret efter særlige individuelle kompetenceafklaringsforløb eller deltage i enkelte moduler, der passer ind i særlige opgavefelter. Det er disse former for faglige udviklinger, som er med til at skabe ’fremtidens fiskerikontrollører’ og faglige kollegaer i organisationen, hvor der også skabes relationer og indsigt bredt i vores organisation. Det er fantastisk interessant, at være del af denne proces.

Faktaboks

  • I Danmark er der siden fiskerikontrolløruddannelsens opstart i 1980’erne uddannet 16 hold af 12-15 personer. Hold 17 er netop igangsat med ca. 15 personer.
  • I Grønland er 2 hold af 6-8 personer blevet uddannet, og i 2019 blev hold 3 igangsat med 8 personer.
  • Siden 1980’erne har uddannelsen til fiskerikontrollører været gennemført som en intern etats kontroluddannelse, der strakte sig over 2 år.
  • Uddannelsen foregår vekslende mellem skole og praktikophold på ens tjenestested.
  • Uddannelsen dækker i dag emner som fiskeribiologi, kvalitet- og hygiejne, myndighedsudøvelse, fangst og redskabsforståelse, miljøforståelse, lov forståelse og fiskerilovgivning, dansk i skrift og tale, organisationsforståelse og mange flere.