- et nyt virkemiddel, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet med 900 tons

Julie Rose Bang, fuldmægtig og projektleder i Landbrugsstyrelsen, om sit arbejde med minivådområder:

I Nationens Tjeneste

Det er spændende at arbejde med noget helt nyt. Minivådområdeordningen er lige åbnet, og når den har kørt i fire år, skulle landmændene gerne have anlagt over 1000 minivådområder rundt omkring i landet. Vi har tidligere kørt pilotprojekter med minivådområder, men det her er den første udrulning i storskala. Hvis vi kommer i mål med det, håber jeg, at det vil gøre en stor forskel for vandmiljøet.

Kommunikationsperspektivet i det synes jeg også er spændende. Det er en megasvær kommunikativ opgave at få landbruget til at etablere minivådområder, fordi det er et kollektivt virkemiddel, som den enkelte landmand på den korte bane ikke direkte får noget ud af. Det handler meget om interessentinddragelse; at sørge for, at dem, der skal bruge ordningen, er inddraget så meget som muligt.

Undervejs har jeg talt meget med forskellige interessenter og haft et tæt samarbejde med de konsulenter, der skal hjælpe landmændene med deres ansøgninger. Det har været vildt spændende og meget lærerigt. Man kan tænke sig til meget bag et skrivebord, men man bliver nødt til at komme ud og tale med dem, der skal omsætte det til virkelighed, for at se de barrierer der kan være. Det er vigtigt, at man har snor i virkeligheden, for ellers kommer man til at lave en ordning, der ikke virker.

Det ville være super fedt, hvis man om 10 år kunne sige, at det her virkelig havde en positiv betydning for vandmiljøet, og samtidig var med til at ændre den måde, vi regulerer landbruget på i dag. Vi er i gang på alle fronter for at opfylde de mål, og hvis det her lykkes, tænker jeg, vi er godt på vej.

For projektleder Julie Rose Bang har det været vigtigt at inddrage landmændene i arbejdet med minivådområder, der er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken.   

 

Om minivådområder

1. februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor landmænd kan søge om tilskud til at etablere minivådområder.

Et minivådområde er et konstruereret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Det primære formål med ordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Som en ekstra effekt reducerer minivådområder også fosfor.

Det er frivilligt, om en landmand vil anlægge et minivådområde. Landmænd får 100 procent i tilskud til etableringen via Landdistriktsprogrammet med EU-midler og kan derudover søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse.

I år er der i alt afsat 50 millioner kroner til etablering af minivådområder

Minivådområder er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken, hvor det blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof.

Læs mere om minivådområder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside