- om at knække den vanskelige kode det er at målrette miljøreguleringen

Michael Clausen, projektleder i Landbrugsstyrelsen, om sit arbejde med målrettet regulering: 

Det er en spændende faglig udfordring at knække den vanskelige kode at målrette miljøreguleringen. Det kræver ny viden, og mange fagligheder er i spil. Samtidig er det en enormt vigtig opgave at løse udfordringerne med at forbedre vores vandmiljø og give landbruget plads til at udvikle sig.

Det er lettere at regulere en virksomhed, som har en skorsten og et spildevandsafløb, hvor man kan måle, hvad den udleder. Naturen og vandmiljøet er mere diffust, men vi bliver hele tiden klogere på at beskrive og beregne påvirkningerne fra landbruget, bl.a. på baggrund af de målinger vi får fra miljøovervågningsprogrammet og forskningen på universiteterne.

Det er vigtigt at få bragt den nye viden, vi løbende får, ind i udviklingen af den målrettede regulering. Og det er klart målet om at få løst denne vigtige samfundsopgave, der driver mig. Desuden er det spændende at arbejde sammen med de mange fagligt dygtige medarbejdere på tværs af Miljøstyrelsen, departementet, universiteterne og Landbrugsstyrelsen.

Vi tog et stort og vigtigt skridt, da vi i januar fik den første politiske aftale om målrettet regulering på plads. Nu skal vi gå skridtet videre og forsøge at komme endnu tættere på den enkelte landmand og give flere muligheder for at målrette og bruge flere virkemidler til at opfylde miljømålene med. Samtidig har vi en stor opgave med at sammentænke miljøreguleringen på en ny og smartere måde, så reguleringen ikke bliver endnu mere kompleks.

Om Målrettet regulering

Det danske landbrugsareal og naturområder har ikke samme behov for at blive beskyttet. I nogle områder skal vi beskytte grundvand, natur og vandmiljø mere, end vi gør på nuværende tidspunkt. I andre områder er det ikke nødvendigt.

Mange af de krav, vi bruger i dag til at regulere landmænds brug af kvælstof, gælder alle landmænd. Der bliver ikke taget højde for, at områderne har behov for forskellige niveauer af beskyttelse.

Med målrettet regulering tilpasser vi kravene til behovet i de enkelte lokalområder. Med andre ord undgår vi at lave en indsats, hvor der ikke er behov for den. På den måde bliver det muligt at beskytte Danmarks grundvand, vandmiljø og natur, og samtidig skabe rammerne for en samlet økonomisk gevinst for landbruget.

Læs mere her om målrettet regulering her.