- om at bringe sit netværk i spil og ændre EU-lovgivning til gavn for miljø og erhverv

 

Stig Mellergaard, chefkonsulent i Dyresundhed hos Fødevarestyrelsen – om opgaven med at få ændret EU-lovgivningen, så verdens første fabrik, der omdanner plagsomme søstjerner til dyrefoder, kunne slå dørene op i Danmark:

Indtil vi fik justeret EU-lovgivningen kunne der ikke produceres fiskemel af søstjerner, for det havde ingen i tankerne, da EU-lovgivningen oprindeligt blev lavet.

I to år rejste jeg frem og tilbage mellem Danmark og Bruxelles med henblik på at ændre lovgivningen, så Danmark kunne få fuld udnyttelse af de mange søstjerner i Limfjorden, som alligevel er en plage. Søstjernerne, der har et ekstremt højt proteinindhold, findes nemlig i enorme mængder på havbunden og æder sig ind på de givtige blåmuslingebestande. Desuden bidrager de til forhøjede kvælstofværdier og fosfor i Limfjorden.

Jeg mødte op rigtig mange gange for at argumentere for sagen i forskellige EU-arbejdsgrupper. Min opgave var at forklare, hvorfor det var så vigtigt for os her i Danmark at få lov til lige netop at omdanne søstjerner til dyrefoder. Men det handlede mindst lige så meget om at netværke og komme helt tæt på medarbejderne i EU’s hovedstad som at være til stede på arbejdsgruppemøder.

Man skal ikke undervurdere værdien af lige at banke på døren og tage en sludder over en kaffe. Den personlige kontakt har virkelig vist sig at være et stærkt kort. EU er jo en stor organisation med rigtig mange arbejdsgange, så det var en spændende udfordring at bruge ens netværk til fulde for at skabe de forandringer, vi gerne ville.

At kunne profitere på noget, der egentlig er en plage – og tilmed få EU med på idéen – er jo ikke just hverdagskost – særligt, når man er et lille land som Danmark og gerne vil have alle de store lande med på ens idé.  

Forretningsidéen, der startede som et miljøprojekt på tværs af stat, universitet og erhverv, blev oprindeligt bremset af, at søstjerner endnu ikke var godkendt som fodermiddel til fx grise i EU. Gennem hele forløbet var der derfor løbende dialog mellem bl.a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, forskere fra Aarhus Universitet Foulum og Foreningen Muslingeerhvervet.

Fakta:

  • Søstjernemel indeholder 70 % protein.
  • Der er op til 50 søstjerner pr. kvadratmeter.
  • Søstjerner kan spise op til tre gange deres egen vægt i blåmuslinger og er derfor en direkte konkurrent til muslingefiskeriet. 
  • Den 29. marts 2019 kunne verdens første fabrik, der omdanner søstjerner til proteinmel, slå dørene op.
  • Fabrikken Danish Marine Protein, der ligger ved Limfjorden, indgår i et grønt erhvervsområde i Skive.
  • Ifølge beregninger og forsøg fra DTU-Aqua, Aarhus Universitet og Muslingeerhvervet, vil der kunne høstes 10.000 tons søstjerner om året. Det vil kunne skabe en omsætning på 4,4 mio. kr. og samtidig fjerne 165 tons kvælstof og 15 tons fosfor fra Limfjorden.