- om at bygge bro mellem landbruget og it-systemerne

 

Signe Hansen Blegmand, fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen – om sit arbejde med at kommunikere, så det bliver nemmere at søge grønne støtteordninger

Det skal være nemt at søge om grundbetaling og grønne ordninger for de danske landmænd. Når it-systemerne virker godt, og landmændene forstår at bruge dem, så får vi færre fejl i ansøgningerne. Og det betyder, at vores sagsbehandling bliver mere effektiv, og vi kan sende pengene hurtigere afsted. Det betyder også, at ordningerne får et bedre ry, og at flere derfor vil søge dem – til gavn for både erhvervet og miljøet.

Min opgave er at støtte dialogen med erhvervet, så vi får lyttet til hinandens udfordringer og opnår et fælles sprog - og i sidste ende forstår hinanden bedre. Jeg indkalder jævnligt en lille gruppe landmænd og konsulenter til workshops sammen med de af mine kolleger, som fastsætter ordningerne og som bygger IT-løsningerne. Og vi bliver altid klogere på, om det vi bygger, er noget man kan finde ud af at bruge efter hensigten.

Jeg har netop haft en workshop - bl.a. om de skemaer, der bruges til målrettet kvælstofregulering. Her skal der søges om tilskud til etablering af efterafgrøder, og det viste det sig, at brugerne havde misforstået en af de grundlæggende funktioner i skemaet. Med nogle bedre hjælpetekster i skemaerne, kan vi afhjælpe det.

Mange af kundernes frustrationer, kan vi ikke afhjælpe udelukkende ved bedre kommunikation eller ved at holde et par møder. Men vi forsøger at tilrettelægge vores it-systemer så de administrative byrder bliver mindst mulige. Og vi prøver at vejlede landmændene, så de kommer lettere gennem ansøgningsprocessen. Dialogen giver mulighed for nogle løsninger og produkter, som er bedre for alle parter – miljøet, landmanden og myndighederne. Det er ofte små skridt ad gangen, men hver gang tænker jeg ’yes’.

Fakta om ansøgninger

​​​​I alle EU’s medlemslande får landmænd direkte arealstøtte. Hovedformålet med arealstøtten er at sikre forsyningerne af fødevarer på en måde, der er mere miljøvenlig end tidligere. Danske landmænd får ca. 6 milliarder kr. i direkte arealstøtte om året.

Landbrugsstyrelsen har ca. 38.000 ansøgere om året, som søger om støtten i Landbrugsstyrelsens Fælles Skema.

Landmænd kan også søge støtte under en række grønne ordninger som Økologisk Arealtilskud, Pleje af græs- og naturarealer og Målrettet Kvælstofregulering.

Målrettet Kvælstofregulering har til formål at sikre miljøtilstanden i vores kyst- og grundvand efter at kvælstofnormerne blev forhøjet i 2016 som følge af Fødevare- og landbrugspakken.

Landmænd kan søge om tilskud til at udlægge efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder på en mark, hvor hele eller hovedparten af marken ligger inden for et område med et indsatsbehov.