- om at skabe og visualisere ny viden ud fra geografiske informationer

Michael Gottlieb, fuldmægtig i Kort & GIS, Landbrugsstyrelselsen, om sit arbejde med geografiske informationssystemer:

 

Selv om det som regel er geografer, der arbejder med geodata og geografiske informationssystemer, blev jeg som forstkandidat også forelsket i at arbejde med geografiske data.

Alle er enige om, at vi har brug for de bedste data, når vi udvikler vores regler, så de kan gøre mest mulig gavn. Det kan fx også være, når der er brug for viden om ordningen for efterafgrøder, der hjælper landmændene med at forhindre ekstra udledning af kvælstof til grund- og kystvand.

Her kan jeg kombinere aktuelle data for de ansøgninger, der er kommet ind, med forskellige geografiske områder. På den måde kan vi følge med i, om det ønskede mål nås.

Det er den opgave jeg arbejder med hver dag - at analysere data og visualisere resultatet.

Jeg sidder her foran min skærm og bygger forskellige lag af geodata oven på hinanden, og når data så - vigtigst af alt – kan gavne både landmænd og miljøet, giver det rigtig meget mening for mig.

Jeg oplever i det hele taget en voksende efterspørgsel efter at kunne vise geografiske data visuelt. Med forskellige geografiske informationssystemer kan vi lægge flere lag oven på hinanden og vise ny viden overskueligt. På den måde hjælper vi både os selv og vores kunder med at blive klogere på det, vi gør, og få bedre resultater.

Om geografiske informationssystemer

GIS-analyser:

Kort & GIS leverer GIS-analyser og visualiserer data kombineret med kort. Det kan fx være kort over landrugsarealer, der drives økologisk i Danmark eller HNV-kort (High Nature Value) som viser landbrugsarealer med de største bodiversitetsværdier. Et aktuelt eksempel er kort over målrettede efterafgrøder, som viser det beregnede efterafgrødebehov i et givent område som procent af efterafgrødegrundarealet.

Se mere om kortdata her