Specialkonsulent Anne-Marie Knuth-Winterfeldt, Fiskeristyrelsen samarbejder med kolleger fra andre EU-medlemsstater om at skabe EU-regler, der kan understøtte det bæredygtige fiskeri bedst muligt.

Siden 2018 har Anne-Marie Knuth-Winterfeldt deltaget i forhandlinger om den næste fiskerifond: Den Europæiske Hav, Fiskeri og Akvakulturfond (EHFAF).  

Anne-Marie Knuth-Winterfeldt fortæller:

Arbejdet med at skabe en ny forordning bygger på et forhandlingsoplæg, som ministeren har forelagt Folketingets Europaudvalg. Jeg har indtil videre deltaget i næsten 50 møder i Bruxelles om den kommende fiskerifond.

Ud over møderne, hvor vi præsenterer Danmarks standpunkter, ses vi uformelt, går ture i byen og spiser sammen. Her går snakken både om EU-reglerne, børnenes musikundervisning og vores fritidsinteresser. Det er disse gode relationer, der bidrager til, at vi kan danne vigtige alliancer. Vi er jo kun et lille land, og derfor er det nødvendigt med en grundig forberedelse af teksterne og en stor lyst til personlig kontakt. Begge dele er med til, at man kan påvirke forhandlingerne i en dansk retning, hvor vi både støtter det miljømæssigt bæredygtige fiskeri og støtter en administrativ forenkling for støttemodtagere og administration. Vi vil nemlig samtidig have styr på EU-midlerne, så de bliver forvaltet fornuftigt.   

Lige nu foregår alle EU-møderne som onlinemøder. Det er indimellem udfordrende i forhold til dialogen, så her er det godt, at vi kender hinanden, og det gør det meget nemmere lige at kontakte Irland eller høre Finland ad om dette eller hint.

Jeg er også projektleder for det danske programforslag om, hvordan vi skal bruge vores del af fiskerifonden de næste 7 år. Det handler om den støtte til fiskeri og akvakultur, vi kan uddele, og om hvordan Danmark kan medfinansiere de fælles fiskeripolitiske målsætninger. Også det er en bred koordinationsopgave, hvor erhvervet, NGO’ere og andre ministerier bliver inddraget.

Så jeg taler med mange mennesker, og driver mange processer - og ind i mellem er det lidt som at padle i det store ocean. Herfra samler det sig i nogle meget konkrete paragraffer, som bliver til regler, som bliver til indsatser, som berører mange mennesker, og som påvirker fiskeriet i en mere bæredygtig retning. Et ganske særligt job som passer mig helt vildt godt. 

Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF)

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) erstatter den nuværende Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) Forordningerne følger EU-budgettets 7-årige budgetperioder, så næste programperiode varer fra 2021 til 2027. Størstedelen af fondens midler fordeles til medlemsstaterne som gennem nationale programmer der skal godkendes af Kommissionen udmønter pengene i støtteordninger. Danmarks andel af EU-rammen er ca. 1.5 mia. kr.

Det danske program for 2014-2020 omfatter blandt andet støtte til vandløbsrestaurering, udvikling af en bedre fiskeriforvaltning og omlægning til akvakulturproduktion med reduceret vandforbrug og påvirkning af miljøet.

Læs mere om Den Europæiske Hav og Fiskerifond og det danske program på Fiskeristyrelsens hjemmeside.