- når fødevarerne skal nå frem i en krisetid

Nikolas Kühn Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, siger om sit og krisestabens arbejde med at lede Fødevarestyrelsens beredskabsindsats under coronakrisen:

”Vi skal alle sammen have noget at spise. Så derfor er det at få mad i munden noget, der er virkelig kritisk, og som berører os alle sammen.”

Nikolas fortæller i videoen om, hvordan han under coronakrisen sammen med kolleger i Fødevarestyrelsen, fødevareerhvervet og andre interessenter er med til at sikre forsyningen af fødevarer og til at skabe tryghed for borgerne, når de køber mad.

Om beredskabet

  • Fødevarestyrelsen arbejder under coronakrisen med beredskab i hele fødevarekæden fra jord til bord, så der er styr på forsyningerne, fødevaresikkerheden, dyresundheden og dyrevelfærden.
  • Arbejdet omfatter blandt andet kontrol af dyretransporter, kontrol på slagterier samt vejledning om håndtering af salg af fødevarer i butikker, herunder ved take away, samt om hygiejne i forbindelse med genåbning af skoler og institutioner.

Find mere information om corona på fødevare- og veterinærområdet her.