- om den invasive Stillehavsøsters Gigas ’statsgaranterede’ vej fra hav til bord

Thomas Hansen er fiskerikontrollør i Fiskeristyrelsens Regionale Fiskerikontrol og holder blandt andet øje med høstningen af Stillehavsøsters. 

I Fiskeristyrelsen arbejder vi for bæredygtigt fiskeri og som fiskerikontrollør skal man favne bredt. Ud over den fysiske fiskerikontrol på kajen og til vands løser vi også mere specialiserede opgaver med alt fra høringssager, støttesager og administration. Man skal også kende til regler og vejledninger på hele fiskeriområdet, have en bred viden om lovgivning og kunne betjene specifikke it-systemer og værktøjer.

En af den regionale fiskerikontrols vigtigste opgaver er at kontrollere, at regler og vilkår efterleves i selve fiskerioperationerne, og at den enkelte fiskers kvoteafskrivning er korrekt og dokumenteret. Man kan sagtens være fiskerikontrollør uden at kunne lide fisk. Men ligesom de fleste af mine kolleger har jeg en stor faglig interesse i og viden om fiskeri og fiskearter.

Når vi er ude og kontrollere fartøjers fiskeri efter den eksklusive gourmetøsters, Gigas, kontrollerer vi bl.a. om opsamlingen foregår ved håndbejling/-opsamling, som det kræves. Det er rigtigt hårdt arbejde for fiskeren, fordi denne østers har tendens til at vokse sammen i tonstunge klumper, som ikke er interessante i konsumsammenhæng. Det gælder om at finde den rette størrelse og form, og når fiskerne gør det, ligger udbudsprisen til forbrugerne også på 30 – 40 kr. pr. styk.

Efter opsamlingen samles fangsten af østers i depot og fiskeren skal indsende en prøve til Fødevarestyrelsen, der analyserer for algetoxiner. Når østers høstes bliver de renset, men endelig ikke for meget. Fiskerne har nemlig afsløret et lille ’konkurrence-trick’, hvor de lader ruerne, de små kegleformede krebsdyr, blive siddende på, fordi mange forbrugere - især i Mellemeuropa - efterspørger autentiske fødevarer.

Fakta: Forsøgsfiskeri med stillehavsøsters

  • Fiskeristyrelsen åbnede for forsøgsfiskeri i Vadehavet efter den invasive art Stillehavsøsters (Grassostrea Gigas) i starten af 2019.
     
  • Miljøstyrelsens har skabt kampagnen ”If you can´t beat them – EAT THEM” Her er der udgivet en kogebog bl.a. med Østers. Kogebogen kan hentes lige her.
     
  • Gigas stammer fra Stillehavet ved Japan og Sydøstasien. Den er indført til store dele af verden til opdræt og akvakultur, men har senere spredt sig i naturen. Arten spredes bl.a. via havstrømme, ballastvand i skibe og siddende på skibsskrog. Den blev fundet første gang i 1996 i Vadehavet nord for Esbjerg havn. I dag er stillehavsøsters almindelig i Vadehavet og kan findes i dele af Limfjorden, Isefjord og Horsens fjord. 
     
  • Da forsøgsfiskeriet på Giga startede, var der blot en enkelt ansøger – en virksomhed fra Vejleegnen, som i de seneste år har haft succes med fiskeri efter havsneglen Konk i det nordlige Lillebælt. Om den begrænsede interesse skyldtes manglende erfaring med fiskeriet og de uprøvede afsætningsmuligheder, eller det faktum, at fiskeriet skal foregå ved håndopsamling, da produktionsområderne ligger i et Natura2000 område, er uvist. Men nu er fiskeriet på stillehavsøsters i gang.