- daddelsagen, hvor flere blev indlagt med leverbetændelse, var alvorlig, men på mange måder også en helt normal sag for fødevareberedskabet

Nikolas Kühn Hove, beredskabschef og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, om sit arbejde med at stoppe farlige fødevarer:

Farlige fødevarer

  

Daddelsagen fyldte meget i medierne. Vores Facebook-opslag blev set af mere end 300.000, og sagen påvirkede mange, fordi de blev bange for at få leverbetændelse. Vi er vant til at håndtere den slags sager, og for os var den ikke så usædvanlig, selvom det drejede sig om en mere alvorlig sygdom, end dem vi normalt ser.

Vi har et super godt samarbejde med andre myndigheder, og i denne sag havde Statens Serum Institut lavet et flot stykke arbejde med interviews af de syge. Vores opgave var præcist at finde frem til de dadler, borgerne formentligt kunne blive syge af og få det meldt ud til både butikker og borgere. Det skal gå hurtigt. Uret tikker, og for hvert øjeblik, der går, risikerer vi, at endnu en forbruger køber eller spiser disse dadler og dermed risikerer at blive syg. Det er noget, som de danske fødevarevirksomheder også forstår.

Men vi er vant til det, og på den måde var det en sag som mange andre. Vi har så god sporbarhed på vores fødevarer i Danmark, at vi altid kan se, hvilke butikker de farlige fødevarer havner i, og så er det op til butikkerne og virksomhederne at få dem fjernet.

Det er de i langt de fleste tilfælde gode til, når vi giver besked på det. Der er selvfølgelig i nogen grad modsatrettede interesser, men i sidste ende er vi alle enige om, at forbrugerne skal kunne spise deres frokost med ro i maven. Sporbarheden og samarbejdet med virksomhederne er alfa og omega. Det er blandt hjørnestenene i den høje fødevaresikkerhed, vi har i Danmark.

Det er et vigtigt område for Fødevarestyrelsen. Mit team og de andre kontrolenheder smider, hvad de har i hænderne, når der kommer en vigtig sag ind, og vi har en farlig fødevare, som skal fjernes fra butikkernes hylder. Der er ingen der går, bare fordi klokken bliver 15.59. Vi ved godt, at det er vigtigt, og det afspejler sig i vores arbejde.

Om Fødevareberedskabet

Fødevareberedskabet i Fødevarestyrelsen arbejder for at sikre, at fx farlige fødevarer bliver trukket tilbage fra markedet, og at der bliver reageret på mistanke om svindel i fødevarevirksomheder. Fødevareberedskabet arbejder også med at opklare fødevarebårne sygdomsudbrud i samarbejde med Fødevarestyrelsens fødevareenheder og andre myndigheder.

Sygdomsudbruddet i daddelsagen omfatter indtil videre 17 patienter.

Læs om Fødevareberedskabet på Fødevarestyrelsens hjemmeside