- om at forhandle fælles landbrugspolitik i Europa

Juliane Dreyer og Cecilie Bøje, fuldmægtige i team Markedsordninger - om at få alliancer omkring bordet.

Det giver altid et sug i maven, lige inden man trykker på den lille knap på mikrofonen og tager ordet foran de andre medlemslande og EU-Kommissionen. Og selvom vi har gjort det mange gange før, er det dét, der er fantastisk ved vores arbejde.

Forhandling handler om at få de danske interesser frem i lyset. Vi repræsenterer Danmark, og det gælder om at finde de alliancer, der giver bedst mening for danske landmænd. Alliancerne opstår både under møderne, og når vi står og taler om VM ved vandautomaten.

Vi prøver altid på at finde et fælles fodslag med de andre lande i EU. Det skal både tjene danske landmænd og være et grundlag for alle. Vi lærer meget af at se på, hvordan landbruget fungerer i et andet medlemsland og spørge: Hvorfor gør I netop sådan? I den proces får vi også set på, om nogle af vores regler og processer kunne blive mere enkle.

Nu står vi over for en række forhandlingsmøder om det, man kalder CAP2020. Det er møder, der kan vare helt op til otte-ni timer. Når møderne er slut, er vi oftest helt færdige. De er på én gang tekniske og politiske - og et forhandlingsspil, man skal forstå at agere i. Forhandlingsresultaterne – ja, de betyder jo så også rigtig meget for både landmanden, Danmark og Europa.

Fakta om CAP2020

Efter 2020 skal EU have en ny fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy også kaldet CAP). Den nye landbrugspolitik forventes at træde i kraft 1. januar 2021 og gælde frem til 2028.

Kommissionens overordnede tanker om en fælles landbrugspolitik efter 2020 går blandt andet på, at den kommende reform mærkbart skal forenkle CAP’en som den ser ud i dag, samtidig med at den fremtidige politik også leverer på målsætninger inden for miljø, klima, biodiversitet, udvikling af landdistrikter, fødevaresektoren og et velfungerende indre marked.

Du kan læse mere om CAP2020 her