- om at være med til at sikre dyresundhed og dyrevelfærd i Danmark

 

Lasse Holm, dyrlæge og souschef i Fødevarestyrelsens veterinærenhed.  

Når jeg kører fra privaten i Odense over Storebælt – ofte i solopgang – er det for at begynde dagen i Fødesvarestyrelses domicil i Korsør – den gamle stationsbygning. Her fordeler jeg dagens akutte opgaver i vores team på i alt 29 dyrlæger. Jeg kører også gerne med ud, så tit det lader sig gøre. Det gør nemlig arbejdet med at formulere retningslinjer lettere.

I en veterinærenhed har vi to ben at stå på: Dels dyresundhed, dels dyrevelfærd. Dyresundheden varetager vi ved at overvåge anmeldepligtige og smitsomme husdyrsygdomme. I det daglige arbejde er det sygdomme hos fjerkræ, der fylder mest, som fx fugleinfluenza og papegøjesyge. Men vi er også meget opmærksomme på den spredning af afrikansk svinepest, som foregår i Europa, Asien og Mellemøsten for tiden, og som vi gør meget for at undgå i Danmark.

Dyrevelfærden varetager vi ved at køre på tilsyn i besætninger på de forskellige typer af kontroller. Men vi kører også med politiet ud på dyreværnssager, hvor vores opgave er at vurdere, om der er sket overtrædelser af dyreværnsloven. En vigtig disciplin i dette arbejde er at lave gode udtalelser til politi og anklagemyndighed og møde op som vidne i retssagerne, så retten kan få alle de nødvendige oplysninger til at bedømme sagerne korrekt.

En kombination af vores to hovedopgaver foregår i forbindelse med eksport af levende dyr. Her er vores opgave at vurdere, om de dyr, der skal til udlandet, har tegn på smitsomme sygdomme, men også om de er egnede til transport. Det er en opgave, der er vokset enormt i omfang de seneste år. Derfor arbejder vi meget med at sikre, at betingelserne er gode både for dyrene og for vores embedsdyrlæger, der udfører kontrollen.

Fakta om veterinærenhederne

  • Veterinærenhederne får besked om mistanker om dyresygdomme via Fødevarestyrelsens laboratorier igennem et overvågningsprogram eller ved henvendelser fra praktiserende dyrlæger eller i Fødevarestyrelsens kødkontrol, men det kan også være grænsekontrollen, der ringer med besked om ulovligt indførte dyr.

  • Veterinærenheder samarbejder med andre myndigheder og virksomheder ved et konkret udbrud af fx fugleinfluenza, som fx Beredskabsstyrelsen, Politiet og Daka.
     
  • Veterinærenhederne ude i landet har et tæt samarbejde med fagkontorerne i Glostrup, når der skal udarbejdes vejledninger til dyrlægerne. Dette er med til at ensarte Fødevarestyrelsens arbejde landet over og styrke vores position som en faglig og troværdig myndighed.
  • Selvom Lasse har mange års erfaring både fra Kødkontrollen, fødevarekontrol og som udkørende dyrlæge, så har han alligevel valgt at efteruddanne sig og derved skærpe sine kompetencer med en masteruddannelse i vurdering af husdyrvelfærd hos produktionsdyr (MVHP).