- om at styrke dansk eksport gennem ministerens eksportfremstød

Anne Sofie Munk Kruse, specialkonsulent i departementet.

 

Det er rigtig sjovt, når vi er ude i verden og promovere danske eksportfyrtårne inden for fødevarer og miljø.

I departementet tilrettelægger vi ministerdeltagelsen i eksportfremstød. Ministerdeltagelse er vigtig, fordi ministre kan få nøglepersoner på højeste niveau i tale, og kan på den måde være med til at sparke døre ind for danske virksomheder. Ikke mindst da vi besøgte Emiraterne i februar gjorde en minister en stor forskel. Det banede vejen for virksomhederne, og gav dem en konkret platform over for de relevante emiratiske myndigheder og virksomheder. Vi fik bl.a. sat fokus på vandsektoren, og en vandekspert fra Miljøstyrelsen rejser nu til Emiraterne for at se nærmere på yderlige samarbejdsmuligheder.

En anden succeshistorie er, at der nu kan sælges pølser og andet varmebehandlet svinekød til det kinesiske marked. Det har taget over 10 års forhandlinger, mange ministerbesøg og utallige mandetimer i ministeriet, Fødevarestyrelsen, ambassaden i Beijing og erhvervet at få skubbet den dagsorden igennem. At få markedsadgang for varmebehandlet svinekød til Kina er et stort skridt fremad og et vigtigt resultat af de bestræbelser, vi gør os for at åbne flere markeder i verden.

Det internationale område har altid været en stor interesse for mig.  At være med til at understøtte dansk eksport og dansk tilstedeværelse i lande som fx Kina, Japan eller Indien gør mit arbejde spændende og meningsfuldt. Det er utroligt, hvordan man i fjerneste afkroge af verden kan finde noget dansk.

Om eksportfremstød

En vigtig del af ministeriets eksportindsats er eksportfremstød, som bidrager til at fastholde og udvide erhvervets markedsadgang til andre lande.

Eksportfremstød planlægges og afvikles i tæt samarbejde med erhvervet, styrelser og ambassader.

Eksportfremstød er initieret på baggrund af efterspørgsel fra erhvervet.