- om at koordinere indsatsen for Brexit-bevidsthed

 Lise Kjærgaard Steffensen, fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen, forbereder virksomheder på det værst tænkelige Brexit-scenarie.

Det er svært at gøre sig klog på Brexit, men en ting er sikkert: Det er uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Og hvornår. Vi arbejder for, at danske virksomheder er så godt forberedt på Brexit, som muligt. Landbrugsstyrelsen er dansk plantesundhedsmyndighed og arbejder blandt andet med eksport og import af frø, planter og planteprodukter. Brexit kan få stor betydning for dansk import og eksport, og det skal vi formidle. Derfor holder vi webinarer med kunderne, laver informationsmaterialer og stiller op til møder i Erhvervshusene for at sprede budskabet.

Det værst tænkelige scenarie for danske virksomheder er no-deal-scenariet, hvor Storbritannien forlader EU uden en aftale. Vi arbejder ud fra det, fordi det giver os bedst muligt beredskab til at agere, også i andre scenarier. Webinarerne henvender sig til virksomheder, der handler med frø, planter og planteprodukter, for de skal følge et andet regelsæt i den situation. Det er dog særligt vigtigt, at reglerne om træemballage, fx paller, som rigtig mange varer transporteres på, når bredt ud.

Når man handler inden for EU, behøver man ikke bruge certificerede paller. Men ved et no-deal-scenarie, skal al træemballage, der sendes til og fra Storbritannien være certificeret. I værste fald betyder det, at ellers tilladte varer kan blive bremset ved grænsen, fordi de står på en forkert palle.

Et godt eksempel på, at formidlingen lykkes er, at vi for nylig blev kontaktet af en virksomhed, der sender gardiner til Storbritannien. De havde spørgsmål netop om træemballage, så de kunne sikre sig også at sende gardinerne afsted efter Brexit.

Vores kundecenter i Augustenborg er de første, der modtager spørgsmål fra virksomheder, der er i tvivl om regler og pligter. Derfor er det vigtigt, at de er klædt på til at svare på spørgsmål om de mulige konsekvenser ved Brexit. Vi har været i Augustenborg for at briefe om ændringerne for vores kunder ved et no-deal-scenarie. Det betyder meget, at vi sammen informerer virksomhederne så godt som muligt.

Det har været helt afgørende gennem forberedelserne til Brexit, at samarbejdet har været godt. Dels i min enhed, dels med andre enheder i styrelsen og i særdeleshed med andre myndigheder. Det er så komplekst, at vi kun kan hjælpe, når vi koordinerer og samarbejder på tværs. Det er noget af det mest udfordrende, men også det sjoveste, jeg har været med til. Det kræver, at man hele tiden følger med udviklingen. Det hele kan vende med et knips med fingrene, og det skal vi være forberedt på.

Samtidigt er det paradoksalt nok et arbejde, som jeg egentlig vil være gladest for, ikke bliver brugt.

Fakta: Planter

Enheden Planter arbejder med at sikre plantesundheden i Danmark. Når man importerer plantemateriale, er der risiko for, at man bringer særligt alvorlige planteskadegørere til landet. Planteskadegørere er karantæneskadegørere, men er også den brede betegnelse for organismer, der angriber eller skader planters vækst i en særlig alvorlig grad.

Det kan for eksempel være skadedyr, svampe, bakterier og virus. Angreb af planteskadegørere kan medføre økonomisk skade for virksomhederne, hvis produkter og høst forringes. Og lige så vigtigt kan vores natur lide skade; forestil dig Danmark med færre eller ingen bøgeskove, bare for at give et eksempel!

Derfor er der regler for import og eksport af planter og træemballage, og Landbrugsstyrelsen kontrollerer varer, når de kommer til landet for at forhindre indførsel af skadegørere. Træemballage er træpaller, spoler, tromler, tønder eller afstivningsmateriale, som bruges i lasten på et skib. 
Certificeret træemballage er fremstillet hos godkendte virksomheder af træ, der er behandlet, så det ikke medbringer planteskadegørere. Det specifikke ISPM15-mærke på træet er dokumentationen, som samtidigt sikrer sporbarhed.

Der er vidt forskellige regler for samhandel mellem EU-lande og import og eksport til og fra tredjelande. Hvis Storbritannien forlader EU uden aftale, vil Storbritannien blive et tredjeland. Det betyder nye krav til de danske virksomheder, der handler med Storbritannien. Derfor arbejder Landbrugsstyrelsen sammen med andre myndigheder for at forberede erhvervslivet så godt som muligt på Brexit.