- når vi modtager en anmeldelse om ulovligt garnfiskeri

 

Rene Jespersen, fiskerikontrollør i Fiskeristyrelsens Regionale Fiskerikontrol - om sit arbejde med at rykke ud, når der tikker en anmeldelse ind om ulovlige fiskeredskaber:

Når jeg møder ind på arbejde i Fiskeristyrelsens Regionale Fiskerikontrol uanset, hvilket tidspunkt det er på dagen, er dagens aktiviteter og fiskerikontroller sjældent planlagt på forhånd. 

Når der tikker en mail ind med en dugfrisk anmeldelse om ulovligt garnfiskeri i Lammefjordskanalen, skal vi være klar til at rykke ud med ganske kort frist, da garnfiskeri i vandløb er strengt forbudt. Der kan være tryk på, men det er på den anden side også en af de ting, der gør, at jeg synes, hverdagen som fiskerikontrollør er både varieret og spændende. 

Som det første laver vi en såkaldt risikovurdering af anmeldelsen, baseret på de oplysninger vi får ind fra anmelderen. Vi trækker også på vores erfaring og viden fra tidligere sager og om fiskeriet generelt. ​

Når vi følger op på en anmeldelse med fysisk kontrol, er anmelder nogle gange til stede og venter på os, når vi ankommer med vores jolle og sikkerhedsudstyr. Hvis det eksempelvis handler om kontrol af et ulovligt fiskegarn i grumset vand, kan det være en stor hjælp at få praktiske anvisninger fra anmelderen om, hvor garnet ligger. 

Hvis vi finder et ulovligt garn, bjærger vi det så vidt muligt med det samme. Vi piller også med stor forsigtighed de fisk ud, der kan genudsættes. Ofte vil en del af fiskene dog have fået en hård medfart af opholdet i det ulovlige garn. Det, synes jeg, er rigtig ærgerligt, da de svære skader på slimlaget, sandsynligvis giver fiskene en svampeinfektion, som de dør af senere.  

Et ulovligt garn på 35 meter i længden og 2,5 meter i højden, der er sat på tværs af Lammefjordskanalen fra bred til bred, kan desværre nemt give en fangst på både store brasner, karper, gedder og sudere.  

Denne form for ulovligt fiskeri kan have store konsekvenser, både for de stamfisk der er i kanalen året rundt, men også for de fisk der trækker op og gyder i de ferske vande, f.eks. havørreder. Desuden er der stor risiko for, at svømmefugle kan vikle sig ind i garnet og drukne.  

Som fiskerikontrollører er vi med til at passe på vores fisk og natur. Det, synes jeg, er rigtig dejligt at tænke på, når man kommer træt tilbage til basen - og først skal sortere 35 meter garn inden man kan gå hjem i seng.

Fakta om fiskerikontrol

  • Hvis man støder på fiskeredskaber, man mener er ulovlige, både i fersk og saltvand, skal man ikke tøve med at lave en anmeldelse til Fiskeristyrelsen. Anmeldelser om ulovligt fiskeri er vigtige for os og for fiskene, og i Fiskeristyrelsen vurderer vi nøje, hver eneste af dem, som vi modtager. https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri/
     
  • I Fiskeristyrelsens regionale fiskerikontrol foretager vi fysisk kontrol både på land og til vands. Vores opgave er at kontrollere, at regler og vilkår efterleves, men også at kontrollere den efterfølgende kvoteafskrivning.
     
  • Sidste år foretog Fiskeristyrelsen kontrol af mere end 67.000 landinger af fisk svarende til mere end 1.131.000 tons fisk fordelt på 2.759 kontroller på land og 551 kontroller til søs. https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/