Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvordan et ministerium gør nytte for samfundet. I denne serie giver medarbejdere fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indblik i nogle af de områder, som de er optagede af, og som de på den ene eller anden måde har et ansvar for.

Ca. hver anden uge er der en ny fortælling, som også kan følges på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris LinkedIn-profil

Har du ideer til historier så skriv til tjni@mfvm.dk.


  

BREXIT: NY VETERINÆR GRÆNSEKONTROL PÅ ESBJERG HAVN
Jens Knudsen, dyrlæge i Fødevarestyrelsen – om at sikre fødevaresikkerhed og dyresundhed i EU.
GODE RÅD OM GOD MAD
Trine Grønlund, specialkonsulent i departementet - om sit arbejde med at oplyse danskere om sund mad.
FORVALTNING AF FISKERIET
Iben Wiene Rathje, fuldmægtig i Fiskeri i departementet
- om sit arbejde med at finde bæredygtige løsninger for fiskeriet.
FRA EU-FORSLAG TIL DANSK STØTTEORDNING
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt, specialkonsulent i Fiskeristyrelsen
- om at samarbejde med andre EU-medlemsstater for at understøtte det bæredygtige fiskeri.
EN GOD SOMMER I NATUREN
Helle Stuhr er skovløber i Naturstyrelsens enhed i Storstrøm
- om at give danskerne en masse gode oplevelser i naturen.
DET NYE TAST SELV
Steen Hertzum Kirchhoff, projektleder på Landbrugsstyrelsens nye Tast selv
- om at gøre digital selvbetjening nemt og enkelt
BEKÆMPELSE AF ULOVLIGT FISKERI
Sanne Thorn Jensen, dyrlæge i Fødevarestyrelsen - om sit arbejde med at bekæmpe ulovligt fiskeri
BESKYTTELSE AF VERDENS SKOVE
Lasse Juul-Olsen, chefkonsulent i departementet - om sit arbejde med at sikre verdens skove.
VANDPLANER
Hans-Erik Jensen, biolog i Miljøstyrelsen - om sit arbejde med vandområdeplaner
ANMELDELSER AF ULOVLIGT FISKERI
Rene Jespersen, fiskerikontrollør i Fiskeristyrelsens Regionale Fiskerikontrol - om at rykke ud, når der tikker en anmeldelse ind om ulovlige fiskeredskaber
FÆLLESAFTALER OM KYSTBESKYTTELSESINDSATSEN
Holger Toxvig, senior kysttekniker i Kystdirektoratet - om statens aftaler med lokale kommuner om at beskytte udsatte kyster i Danmark
MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING
Sanne Lisby Eriksen er projektleder i Landbrugsstyrelsen og arbejder med at inspirere lodsejere, kommuner og lokalforeninger til at lave jordfordelinger, der gavner natur, klima og erhverv.
FØDEVARER UNDER EN KRISE
Nikolas Kühn Hove er beredskabschef i Fødevarestyrelsen og fortæller om arbejdet med at lede Fødevarestyrelsens beredskabsindsats under coronakrisen.
VANDMILJØ
Signe Cecilie Mathiassen, fuldmægtig i Vand og Hav i departementet - om vandplaner, vandområder og klimatilpasning.
FISKERIKONTROLLØR
Thomas Hansen, fiskerikontrollør i Fiskeristyrelsens Regionale Fiskerikontrol, om den invasive Stillehavsøsters vej fra hav til bord.
KUNDETELEFONEN
Louise Kolmos Køpke, Landbrugsstyrelsen – om at hjælpe kunderne bedst muligt
EMBEDSDYRLÆGE
Lasse Holm, dyrlæge og souschef i Fødevarestyrelsens veterinærenhed om at være med til at sikre dyresundhed og -velfærd i Danmark.
PRÆCISIONSLANDBRUG
Lars Ole Hansen, teamleder i departementet - om at være tovholder på projektet og skabe sammenhæng til reguleringen af landbruget.
BESKYTTELSE MOD SKADELIG KEMI
Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsen Kemikaliekontor, oplyser bogerne om problemerne med sundhedsskadelig hverdagskemi
I KAMP MOD HYBENROSEN
Uffe Strandby, forstfuldmægtig og PhD cand.silv i Naturstyrelsen - om kampen mod invasive planter
BREXIT
Lise Kjærgaard Steffensen, fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen - om at koordinere indsatsen for Brexit-bevidsthed.
BÆREDYGTIG FØDEVAREPRODUKTION I COLUMBIA
Anna-Elisabeth Larsen, fuldmægtig i Fødevarestyrelsen - om at hjælpe med Colombias svineproduktion
HEDESKOVE
Jens Peter Clausen, skovfoged i Naturstyrelsen Vestjylland - om sit arbejde med at udvikle store nåletræsplantager til hedeskov
FUNKTIONSLEDER
Jacob Siig Nørgaard, funktionsleder, Miljøstyrelsen - om at sørge for at rammerne er i orden
SØ-OPMÅLING
Paul Brosbøl Lauridsen, driftsleder i Kystdirektoratet - om sit ansvar for et omfattende sø-opmålings-program.
JORDFORDELINGSPLANLÆGGER
Lausten Hansen, Landbrugsstyrelsen - om at få de helt store puslespil til at gå op, når adskillige lodsejere inddrages i projekter til naturgenopretning
I DIALOG MED LANDBRUGSERHVERVET
Signe Hansen Blegmand, fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen - om at bygge bro mellem landbruget og it-systemerne, så det bliver nemmere at søge grønne støtteordninger
LOBBYARBEJDE I EU
Stig Mellergaard, chefkonsulent i Fødevarestyrelsen – om at få ændret EU-lovgivningen, så verdens første fabrik, der omdanner plagsomme søstjerner til dyrefoder, kunne slå dørene op i Danmark
PÅ SMILEYKONTROL
Tine Ladefoged, tilsynsførende i Fødevarestyrelsen - om at tjekke spisestederne, så forbrugerne trygt kan købe maden.
INDSAMLING AF MILJØDATA
Kjeld Brockdorff Olesen, teknisk designer, Miljøstyrelsen, Sydjylland – om sit arbejde med at indsamle brugbare miljødata fra marker og vandløb
PLASTIK
Andreas Hastrup Clemmensen, fuldmægtig i departementet - om sit arbejde med til at udvikle Danmarks første plastikhandlingsplan
PARTNERSKABER
Stella Blichfeldt, naturvejleder og projektleder i Naturstyrelsen - om at skabe nye friluftsmuligheder sammen med andre
GRÆNSEKONTROL
Sørine Quaade Møller, dyrlæge i Fødevarestyrelsen – om sit arbejde som ledende grænsedyrlæge i Københavns Lufthavn og Frihavn
DIREKTIONSSEKRETÆR
Trine Bergholtz Friis, direktionssekretær i Miljøstyrelsen - om sit arbejde med at kvalitetssikre de miljøsager, som går til departementet
NØDSTEDT VILDT
Marie Fangel Cleemann, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen - om sit arbejde med Schweiss-registret og de frivillige hundeførere
LOVSKRIVNING
Christian Østrup, jurist i departementet - om sit arbejde med at skrive lovene i ministeriet, senest Vildsvinehegnsloven
KYSTBESKYTTELSE
Lone Møller Dupont, AC-fuldmægtig i Kystdirektoratet - om sit arbejde med at overdrage viden om kystbeskyttelse til kommunerne
KRISEØVELSE
Hanne Christensen, dyrlæge i Fødevarestyrelsen – om sit arbejde med at planlægge den kriseøvelse, som til januar tester beredskabet for afrikansk svinepest
EU FORHANDLING
Juliane Dreyer og Cecilie Bøje, fuldmægtige i team Markedsordninger - om at forhandle fælles landbrugspolitik i Europa
NATURVEJLEDER
Tim Falck Weber, skovfoged - om sit arbejde som tovholder for borgerkontakt og friluftsliv på statens naturområder i Nordsjælland
FØDEVARESVINDEL
Søren Jensen, efterforsker hos Fødevarerejseholdet - om sit arbejde med at afsløre fup og svindel
FUGLELIV
Mads Bank-Mikkelsen, skovfoged – om sit arbejde med at beskytte fuglene på Tipperhalvøen i Ringkøbing Fjord
STATSKONSULENT
Marie Louise Flach de Neergaard, statskonsulent i Beijing - om sit arbejde med at styrke samarbejdet med Kina inden for miljø, fødevarer og landbrug
ØKOLOGIKONTROL
Marianne Christensen, jordbrugskontrollør – om sit arbejde med at hjælpe både økologer og forbrugere, så de faktisk får økologi for pengene
DYREVELFÆRDSMÆRKET
Mette Kirkeskov Sie, dyrlæge - om sit arbejde med at styrke dyrevelfærden hos kyllinger
PESTICIDER
Vibeke Møller, funktionsleder - om sit arbejde med at regulere og godkende pesticider
GEODATA
Michael Gottlieb, fuldmægtig - om sit arbejde med at skabe og visualisere ny viden ud fra geodata
NYE SKOVE
Lars Andresen Skovmøller, forstfuldmægtig - om sit arbejde med skovrejsning i Oksbøl på Nordals
EKSPORTFREMSTØD
Anne Sofie Munk Kruse, specialkonsulent - om sit arbejde med at styrke dansk eksport
FØDEVARESIKKERHED
Søren Johannesen, kemiker - om sit arbejde med fødevaresikkerhed
MÅLRETTET REGULERING
Michael Clausen, projektleder - om sit arbejde med målrettet regulering
KYSTINITIATIVER
Thorsten Piontkowitz, chefkonsulent - om sit arbejde med klima og kystbeskyttelse
KØDKONTROLLEN
Elo Andersen, tilsynstekniker - om sit arbejde for fødevaresikkerheden på et svineslagteri
ULVEN
Annette Samuelsen, konstitueret kontorchef - om sit arbejde med ulve
GENOPRETNING AF NATUR
Ida Dahl-Nielsen, biolog og projektleder - om sit arbejde med at genoprette naturen
CIRKULÆR ØKONOMI
Anne Elizabeth Kamstrup, funktionsleder - om sit arbejde med cirkulær økonomi
FARLIGE FØDEVARER
Nikolas Kühn Hove, beredskabschef og sektionsleder - om sit arbejde med farlige fødevarer
MINIVÅDOMRÅDER
Julie Rose Bang, fuldmægtig og projektleder
- om sit arbejde med minivådområder
URØRT SKOV
Erik Buchwald, erhvervs-ph.d og forstfuldmægtig
- om sit arbejde med urørt skov
LOVKOMPASSET
Christian Aarestrup Vind, jurist
- om sit arbejde med Lovkompasset