FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) er en FN organisation med en række traktat- og bistandsmæssige opgaver inden for fødevarer, landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur.

FAO har et stort engagement i bistandsarbejde (rådgivning, videnoverførsel, fødevarehjælp, udvikling af landbrug og fiskeri m.v.) til fordel for udviklingslandene og i fremme af internationalt samarbejde mellem alle lande.

Med sine 194 medlemslande har FAO en enestående international position som global rådgiver og videnformidler med hensyn til bl.a. implementering og evaluering af politikker og strategier inden for organisationens arbejdsområde.

FAO's dokumentations- og informationsarbejde sikrer blandt andet den nødvendige og aktuelle viden om fødevare-, landbrugs- og fiskeriproduktion og dertil relaterede emner i f.eks. fødevarepriserne på global basis.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rolle

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har det overordnede ressortansvar for den danske deltagelse i FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels ”Konferencen”, som afholdes hvert andet år, dels ”Rådet”, som afholder 2-3 møder årligt. Ministeriets faglige opgaver i FAO omfatter Codex Alimentarius, International Plantebeskyttelseskonvention, Plante- og dyregenetiske ressourcer, Grænseoverskridende dyre- og plantesygdomme samt Bæredygtig fiskeri.

Dansk deltagelse mv. i FAO’s arbejde, herunder mødefora er baseret på gensidig aftale mellem MIljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO. I praksis er der en tæt kontakt mellem ministerierne for fødevarer, landbrug, skovbrug, akvakultur og fiskeri i de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) i FAO-forhold.

Udenrigsministeriet varetager opgaver indenfor FN’s Komité for Verdens Fødevaresikkerhed, Committee on World Food Security, og øvrige områder relateret til Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. 

Budget

FAO's ordinære budget for 2022 og 2023 ligger samlet på 541,4 mio. USD og 376,4 mio Euro. Det danske bidrag betales over Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bevilling i form af lovbunden tilskud.

Det  danske bidrag for hvert af årene 2022 og 2023 ligger på 1,50 mio. USD og 1,04 mio Euro svarende til ca. 17,7 mio. danske kroner hvilket udgør 0,554 % af det totale medlemsbidrag fra alle medlemslande. De 5 største medlemsbidrag betales af USA (22 %) efterfulgt af Japan (8,6 %), Tyskland (6,1 %),  Frankrig (4,4 %) og UK (4,6 %).