Ministerrådet er det øverste politiske organ i EU-samarbejdet. Ministerrådet består af medlemslandenes ministre på hver af de politiske områder.

Den danske fødevareminister deltager i rådsmøderne for fødevarer, landbrug og fiskeri.

EU's ministerråd for landbrug og fiskeri holder møde cirka 11 gange om året, og rådet.  Møderne afholdes i enten Bruxelles eller Luxembourg. Hertil kommer to uformelle møder, der afholdes i det land, der har EU-formandskabet.

På møderne deltager den danske fødevareminister samt embedsfolk fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Genveje

EU-politikker
Miljø- og fødevareministeren
Internationale relationer

Kontakt

Vedrørende EU:

Peter Hallenberg
eui@fvm.dk  
Tlf.nr. + 45 61 88 90 31