Rådsmøder

Ministerrådet er det øverste politiske organ i EU-samarbejdet. Ministerrådet består af medlemslandenes ministre på hver af de politiske områder. For fødevarer, landbrug og fiskeri er det den danske fødevareminister, der deltager.

Medarbejdere i Bruxelles

Den danske EU-repræsentation i Bruxelles varetager Danmarks interesser i EU. Der er p.t. 86 medarbejdere på den danske EU-repræsentation, hvoraf 47 er udsendte medarbejdere fra de danske ministerier, heraf tre attachéer fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
EU-repræsentationen bistår de danske ministre, når de deltager i møder i Ministerrådet og deltager desuden i arbejdsgruppemøder i Ministerrådet og i ekspertmøder i Kommissionen. I takt med Europa-Parlamentets stigende…

EU-politikker

Der er et tæt EU samarbejde på en lang række af Fødevareministeriets områder, og EU-landene har besluttet fælles politik i mange forhold, der handler om landbrug, fiskeri og fødevarer. Mest kendt er EU's fælles landbrugspolitik "CAP", der står for Common Agricultural Policy, men der er fælles politik på mange andre områder.

Kontakt

EU og internationalt
eui@fvm.dk