Rammerne for miljø-, landbrugs-, fiskeri-, og fødevarepolitikken bliver i høj grad besluttet i EU-samarbejdet.

Derfor lægger Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri mange kræfter i EU-samarbejdet. Ikke alene i EU's ministerråd, der er en af EU's besluttende myndigheder, men også i en række arbejdsgrupper og komiteer, der forhandler og forbereder beslutningsforslag.

Mange af ministeriet embedsfolk er derfor involveret i EU-samarbejdet.

Kontakt

EU og internationalt
Peter Hallenberg
Tlf. 61 88 90 31
Mail: eui@fvm.dk