Retskontoret forestår den juridiske betjening af ministeriets politiske og administrative ledelse og medvirker til at højne kvalitet og sikre konsekvens i ministeriets grundlæggende regeldannelse og forvaltning. Retskontoret har bl.a. ansvaret for ministeriets del af regeringens lovprogram. Retskontoret varetager lovtekniske opgaver ift. ministeriets udkast til lovforslag og øvrige retsforskrifter, og har diverse koordinationsopgaver ift. høringer over andre ministeriers lovforslag m.v.

Retschef


​​​​​​Jeanie Sølager Bigler er Fødevareministeriets retschef.
Jeanie kommer fra en stilling som retschef i brancheorganisationen Danske Advokater. Hun er advokat og uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet. Hun har tidligere været vicestatsadvokat i en årrække hos Rigsadvokaten, har en lang karriere i Justitsministeriets departement bag sig, og så har hun været advokat hos advokatfirmaet Jonas Bruun (i dag Bruun & Hjejle).