Landbrug og grøn omstillingskontorets hovedopgave er varetagelse af politikudvikling og ministerbetjening inden for udvikling af en bæredygtig og ressourceeffektiv jordbrugsproduktion. Kontoret beskæftiger sig bl.a. med sager vedrørende landbrugets påvirkning af vandmiljø, gødskningsloven, klimapolitik i forhold til landbruget, bioøkonomi og økologi i primærproduktionen. Kontoret koordinerer ministeriets arbejde med en smartere regulering af landbruget, hvor erhvervet flyttes mod en stadig mere bæredygtig produktion.

Koncern HRs hovedopgave er at styre, koordinere og drifte ministeriets opgaver inden for HR og kompetenceudvikling. Kontoret varetager herunder opgaver som bl.a. rekruttering, onboarding, løn- og ansættelsesvilkår, personaleadministration, personalepolitik, employer branding og trivsel og arbejdsmiljø.

Økonomi og Analysekontoret forestår den overordnede styring og koordinering af ministeriets økonomi, revisionsopgaver, samfunds- og erhvervsøkonomiske analyser, forskningsopgaver, it og digitalisering mv. Kontoret varetager endvidere departementets interne økonomistyring og regnskab, og er ansvarlig for ministeriets whistleblowerordning.

Afdelingschef


Afdelingschef for Grønt landbrug og Koncernstyring er Anders Holbøll.
Anders kommer fra Skatteministeriet, og var førhen økonomidirektør for SKAT. Derudover har han erfaring fra bl.a. Socialministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet. Anders er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2004.

Anders Holbølls LinkedIn.

Kontorchefer

Landbrug og grøn omstilling

Kontorchefer: Sofus Rex og Morten Ejrnæs samt Anders Christiansen (konstitueret)

Koncern HR

Kontorchef: Anne Braad

Økonomi og analyse

Kontorchefer: Betina Tradsborg og Hans Peter Olsen