Fødevarer og Veterinærkontorets hovedopgave er varetagelse af politikudvikling og ministerbetjening inden for fødevarepolitik, ernæring, gastronomi og madspild, dyrevelfærdspolitik, samt dyresundhed. På fødevareområdet beskæftiger kontoret sig bl.a. med sager vedrørende fødevaresikkerhed, ernæring, fødevarekvalitet (herunder Madkulturen) samt forbrugerpolitik, herunder mærkning af produkter mv.

Kontoret for Bæredygtigt Fiskeris hovedopgave er dels at sikre et bæredygtigt fiskeri, både kommercielt og rekreativt, hvor udnyttelse af havenes og vandløbenes fiskebestande sker under hensyn til at sikre en stor biodiversitet i naturen og et sundt vandmiljø, dels at sikre en bæredygtig akvakultursektor.

EU og Internationalt varetager den samlede EU-koordination og rådsmødeforberedelse på ministeriets område og den generelle overordnede EU-politik, herunder EU’s budget, Brexit og institutionelle spørgsmål samt større forhandlinger på rådsmødeniveau som for eksempel landbrugsreformen. Kontoret har desuden ansvaret for planlægning og gennemførelse af ministerens deltagelse ved eksportfremstød i hele verden.

Afdelingschef


Afdelingschef for Fødevarer, Fiskeri og Internationale forhold er Tejs Binderup.

Tejs Binderups LinkedIn.
 

Kontorchefer

Fødevarer og Veterinær

Kontorchefer: Paolo Drostby 

Bæredygtigt fiskeri

Kontorchefer: Nis Christensen og Jes Brogaard Nielsen

EU og Internationalt

Kontorchef: Jesper Wulff Pedersen