Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri lever op til lovgivningens krav om hurtig behandling af aktindsigtssager. Det viser ministeriets opgørelse af sagsbehandlingstiderne.

Ministeriets institutioner behandler omkring 2000 aktindsigtsanmodninger om året og omkring ¾ færdigbehandles inden for 7 arbejdsdage.

Aktindsigtssager skal efter offentlighedsloven som udgangspunkt færdigbehandles inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen. Nogle aktindsigtssager har dog et sådant omfang eller er så komplicerede, at fristen overskrides.

Er du interesseret i at se ministeriets opgørelser over sagsbehandlingstiderne, er du velkommen til at kontakte Koncern Jura.

 

Kontakt

Koncern Jura
Tlf. +45 38 10 60 00
E-mail: fvm@fvm.dk