Ønsker du at søge aktindsigt i sager, dokumenter eller oplysninger hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, kan du sende din anmodning til: AKTINDSIGT@FVM.DK

Du vil få en kvittering for, at ministeriet har modtaget din anmodning om aktindsigt.

Som udgangspunkt vil ministeriet behandle en anmodning om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage. Komplekse og meget omfangsrige sager kan dog tage længere tid at behandle. Ministeriet vil i hver enkelt tilfælde bestræbe sig på at behandle en anmodning om aktindsigt så hurtigt, som lovgivningen kræver.

Har du spørgsmål til behandlingen af aktindsigtssager, kan du kontakte specialkonsulent Birgitte Stensgaard Nielsen, Retskontoret: +45 51 44 39 58, bisma@fvm.dk.