Ligestilling

Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Ligestilling handler om, at alle uanset køn har lige muligheder og rettigheder i samfundet. Det handler om, at kvinder og mænd, drenge og piger har mulighed for at udfolde deres potentiale og deltage i samfundet.

Kontakt

lige@mfvm.dk
Tlf.: +45 38 14 21 42

Ligestillingsministeren

Ligestillingsminister udfordrer myten om ligestilling i Danmark

Ambitiøs plan med 54 ligestillingsinitiativer fordelt på 12 ministerier. Læs mere i Redegørelse/Perspektiv og handlingsplan 2020.

Historisk højt beløb til ligestilling

Satspuljeaftale styrker indsatsen over for LGBTI, og indsatsen mod menneskehandel sikres med en ny handlingsplan.

Manglen på ligestilling i etniske minoritetsmiljøer er den største opgave

Manglen på ligestilling i etniske minoritetsmiljøer er den største udfordring. Læs mere om Redegørelse/Perspektiv og Handlingsplan 2017.

Kampagne

Hver tredje unge synes, det er svært at sætte grænser over for kæresten. Derfor skal kampagnen forebygge, at unge ender i voldelige forhold.