Danmark har fået en ny handlingsplan for fødevareklyngens eksport. 

Handlingsplanen er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udenrigsministeriet og har til formål at styrke eksportfremmeindsatsen i en tid præget af stor usikkerhed grundet Corona, Brexit og krigen i Ukraine.

Handlingsplan for fødevareklyngens eksport 2022-2023

Download handlingsplanen her.